advies & nieuws
Geldigheid van een forumbeding

Op 30 maart 2023 heeft het Hof van Cassatie in navolging van het Hof van Justitie geoordeeld dat een forumkeuzebeding rechtsgeldig gesloten is wanneer het is opgenomen in de algemene voorwaarden waarnaar in de schriftelijk gesloten overeenkomst wordt verwezen door vermelding van de hyperlink naar een website.

Lees meer
De tijdsdruk en de tijd toelaten om er te geraken: een rechtszaak versus bemiddeling als een alternatieve wijze voor conflictbeslechting

Een artikel in Jubel van advocaat Philip Daeninck ( 30/3/2023) licht kritisch het belang toe van actief luisteren door de rechter op de terechtzitting, desgevallend op een interactieve manier.

“…De taak van een advocaat bestaat er in om zijn visie en die van zijn cliënt aan de magistraat uiteen te zetten, te bepleiten, te beargumenteren.( de inhoud van het dossier wordt geacht gekend te zijn nvdr) De uitspraak “Meester, u moet dit allemaal niet pleiten,  ik ken het dossier.” is in die zin volstrekt misplaatst: de bedoeling is niet om kennis over te dragen, wel om een visie te beargumenteren.

Lees meer