advies & nieuws
Het begrip ‘overmacht’ toepassen in de huidige crisis veroorzaakt door Covid 19

Volgens onze Belgische wetgeving wordt ‘overmacht’ gedefinieerd als ‘een onoverkomelijk beletsel voor de nakoming van een verbintenis’.

  • een onvoorziene omstandigheid
  • die buiten de controle van de partij die moet uitvoeren ligt
  • en die de nakoming van de verbintenis geheel onmogelijk maakt.

Lees meer
Covid 19: De reissector

Via een decreet dat op 19 maart 2020 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad besliste de Regering dat reizigers van wie de reis werd geannuleerd enkel aanspraak konden maken op een voucher die minstens 1 jaar geldig is. Consumenten konden geen terugbetaling eisen. Zo wou men financiële ademruimte geven aan de reisondernemingen die zwaar getroffen werden en worden door de coronamaatregelen.

Lees meer
Volmachtsbesluiten inzake de algemene vergadering en bestuursvergadering in coronatijden

Aansluitend bij onze vorige blog, vatten we bij in deze blog de volmachtbesluiten samen die de vennootschappen helpen om in deze tijden van COVID 19 hun algemene vergaderingen te houden. 

Deze besluiten hebben een voorlopige duurtijd van 1 maart tot 3 mei 2020 maar deze einddatum kan door de Koning worden verlaat indien de algemene coronamaatregelen zouden worden verlengd.

Lees meer
Wat met aandeelhouders- en bestuurdersvergaderingen van vennootschappen in ‘social-distance’ tijden?

In veel vennootschappen is het binnenkort weer tijd voor de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Het fysiek samenroepen van de voorbereidende raad van bestuur en van de jaarvergadering met het oog op de goedkeuring van de jaarrekening, zal in dit COVID-19 tijdperk niet aan de orde zijn.

In deze blog bespreken we de alternatieven zowel voor het organiseren van de bestuursvergadering als voor de algemene vergadering. 

Er zijn 3 mogelijkheden. De vergaderingen kunnen 1) schriftelijk worden gehouden, 2) elektronisch of 3) men kan beslissen de algemene vergadering van aandeelhouders uit te stellen.

  

Lees meer