advies & nieuws
beperkte aansprakelijkheid’ of eerder ‘niet aansprakelijkheid’

De beperkte aansprakelijkheid

Vennootschappen met een volkomen rechtspersoonlijkheid zoals bv. de NV of de BV voorzien in de beperkte aansprakelijkheid van de aandeelhouders. Deze beperkte aansprakelijkheid zorgt ervoor dat de vennootschapsschuldeisers zich maar kunnen verhalen op de gedane inbreng door de aandeelhouders. Zij kunnen m.a.w. niet aan het privévermogen van de aandeelhouders. De rechtspersoonlijkheid zorgt als het ware voor een afbakening tussen het vermogen van de vennoten en het vermogen van de vennootschap.

Lees meer
De Vennootschapsvormen van het WVV

Vereenvoudiging en flexibilisering

Blienberg Advocaten zet graag nog even de vennootschapsvormen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna: WVV) op een rijtje voor u.

De grote uitgangspunten van het WVV zijn enerzijds vereenvoudiging en anderzijds flexibilisering. Vereenvoudiging verwijst naar het feit dat regels in het WVV eenvoudig en kant-en-klaar zijn. De flexibilisering omvat de vrijheid om elke vennootschap aan te passen naar haar specifieke behoeftes.

Lees meer
Executierechter versus. bodemrechter

De beslagrechter – dewelke deel uitmaakt van de rechtbank van eerste aanleg - is bevoegd voor alle vorderingen inzake de bewarende beslagen en middelen van tenuitvoerlegging oftewel executiemaatregelen genaamd.

Lees meer
De curator is niet meer helderziend dan de schuldeiser…

Wanneer je als ondernemer geconfronteerd wordt met het faillissement van een klant, dan is de kans reëel dat je openstaande facturen nooit – volledig – zullen betaald worden. Echter is het boekhoudkundig zo dat van zodra je een factuur uitschrijft, je de factuur moet opnemen in je boekhouding en ze bijgevolg deel uitmaakt van je omzet.

Lees meer