advies & nieuws
Aansprakelijkheid van bestuurders van een vennootschap: Waar begint het, maar vooral, waar eindigt het?

Maar onze Minister Geens blijft ons verrassen.  Het ontwerp van het nieuwe burgerlijk wetboek dat momenteel als voorontwerp circuleert voorziet een radicale omkeer van de Cassatierechtspraak die sedert 1973 de verhouding tussen de schuldeisers, schuldenaar en de op last van de schuldenaar aangestelde derde (de onderaannemer).

Lees meer
De nieuwe wet op de bemiddeling wil de mensen aanzetten tot het oplossen van hun geschillen buiten de rechtbank.

De bemiddelingstechniek is één van de vele methoden die gebruikt kan worden om conflicten op te lossen.

De methode is uniek omdat ze de beslissing bij de partijen zelf laat. De oplossing van het geschil wordt dus niet van buitenaf opgelegd, maar wordt door de partijen zelf gezocht en hopelijk gevonden tijdens de onderhandelingen.

Lees meer
Hervorming van de registratierechten

Sinds 1 juni 2018 werd de tarief verlaagd naar 7% voor de aankoop van de gezinswoning. Een bijkomende vermindering van 5.600 euro is er voor gezinswoningen tot 200.000 euro. Gezinswoningen gelegen in de Vlaamse rand van Brussel of in de Vlaamse kernsteden, mogen tot 220.000 euro kosten om een bijkomende vermindering te verkrijgen.

Lees meer
De uitbreiding van de bestuurdersaansprakelijkheid in de nieuwe insolventiewetgeving

Met ingang van 1 mei 2018 zijn de wijzigingen aangaande de bestuurdersaansprakelijkheid van kracht gegaan.

De bestuurdersaansprakelijkheid werd daarbij onttrokken uit de vennootschapswet en ingevoerd in het wetboek economisch recht in een nieuw ingevoegd boek XX “Insolventie van ondernemingen”.

Het toepassingsgebied wordt namelijk sterk uitgebreid. Waar vroeger de bestuurdersaansprakelijkheid enkel toepassing had op de bestuurder van de NV, BVBA en CVBA, zal deze nu uitbreiden naar de bestuurder van elke rechtspersoon of organisatie zonder rechtspersoonlijkheid conform de definitie ‘onderneming‘ in het wetboek economisch recht.

Lees meer