advies & nieuws
Modelovereenkomst koop - verkoopovereenkomst aandelen

Indien u eigenaar bent van aandelen van een Belgische vennootschap en u wil uw aandelen verkopen aan een derde, kan dit gebeuren op het model dat u in de link hieronder aantreft.

Lees meer
Documenten nodig om over te gaan tot faillissement op bekentenis

De koopman is verplicht, binnen een maand nadat hij heeft opgehouden te betalen, daarvan aangifte te doen ter griffie van de bevoegde rechtbank.
Het volgende is nodig voor het neerleggen van de boeken (art. 9 en 10 van de Faillissementswet)

Lees meer
Model handelshuurovereenkomst

Een handelshuursovereenkomst is een overeenkomst in toepassing van de wet van 30 APRIL 1951 inzake de handelshuur. Deze wet is van toepassing op een contract tussen een verhuurder en een huurder die in het gehuurde goed een kleinhandel uitbaat, zijnde een handelaar die verkoopt, diensten verleent aan de consument, eindgebruiker.

Lees meer