advies & nieuws
De nieuwe Pandwet: Wat verandert er indien u een roerend goed in pand wil geven of krijgen?

De nieuwe Pandwet (wet van 13 juli 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake) is in werking getreden op 1 januari 2018.

Wat verandert er voor u indien u een roerend goed in pand wil geven of krijgen ?

Lees meer
De nieuwe Pandwet: het eigendomsvoorbehoud en het retentierecht

De nieuwe Pandwet (wet van 13 juli 2013 tot wjiziging van het Burgerlijk Wetboek wat zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake) is in werking getreden op 1 januari 2018.

Deze wet biedt meer mogelijkheden voor de leverancier van goederen en diensten om zich tegen de insolvabiliteit van zijn of haar klanten te beschermen

Wat verandert er voor u indien u een eigendomsvoorbehoud of een uw retentierecht wil laten gelden op een roerend goed.

Lees meer