gratis advies & nieuws

GDPR: Berisping wegens het niet verlenen van inzage naar aanleiding van intrekking van benoeming

n deze zaak werd de FOD Volksgezondheid aangeklaagd omdat ze niet antwoordde op de vraag van de klager waarom hem de functie van plaatsvervangend lid van de geneeskundige commissie van de provincie Limburg werd ontnomen. De klager verstuurde zijn verzoek tot inzage aan de FOD Volksgezondheid zowel per aangetekend schrijven, gewone post als per e-mail, maar hij kreeg geen reactie, zelfs niet na een bevel aan de verweerder van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Lees meer
GDPR: De beschermingsautoriteit veroordeelt een ondernemer op 17 september 2019 tot een administratieve boete van 10.000 Euro.

De beschermingsautoriteit veroordeelt een ondernemer op 17 september 2019 tot een administratieve boete van 10.000 Euro wegens het inlezen van een identiteitskaart bij het aanmaken van een klantenkaart.  

Lees meer
Deadline 30 september 2019: De wetgeving inzake het UBO-register verplicht de eigenaar van een vennootschap om zich te registreren.

Tegen 30 september 2019 moet iedereen die eigenaar is van een vennootschap zich verplicht registreren in het UBO-register. Het UBO-register staat voor het register van de Ultimate Beneficiary Owner.

Lees meer
Het voordeel van de kwijtschelding van schulden voor de gefailleerde : Enkel op eigen initiatief!

De nieuwe faillissementswetgeving en de versoepeling van de voorwaarden om als natuurlijke persoon kwijtschelding te krijgen van uw schulden is van kracht sinds 1 mei 2018. De wijziging vereist wel een eigen inspanning van de natuurlijk persoon/gefailleerde.

Daarnaast werd met de nieuwe wetgeving de zogenaamde de ‘fresh start’ ingevoerd.

Lees meer