gratis advies & nieuws

GDPR: Leef bij de plaatsing van bewakingscamera’s naast de camerawetgeving ook de GDPR na.

Een verhuurder van studentenkamers plaatste een bewakingscamera in de gemeenschappelijke keuken.  Volgens hem was dit nodig omdat er veel klachten waren van vandalisme door de studenten en hun bezoekers.De Gegevensbeschermingsautoriteit besliste echter dat de camera’s in elk geval moesten verwijderd worden aangezien ze op een disproportionele wijze inbreuk maakten op de privacy van de kotbewoners die niet de keuze hebben om al dan niet gebruik te maken van de ruimte.

Lees meer
Nieuwe wet legt contractsvrijheid in B2B – relaties aan banden

Overeenkomsten tussen consumenten en ondernemingen (B2C) zijn al geruime tijd onderworpen aan rechtsregels van dwingend recht ter bescherming van de zwakke contractspartij, de consument. Denk maar aan een beding waarbij de ondernemer zich het recht toekent om éénzijdig de prijs te verhogen.

De wetgever acht het nu ook nodig om in B2B – relaties een juridische bescherming te voorzien. De nieuwe wet omvat drie sets van regels en strekt zich uit tot alle soorten ondernemingen.

Lees meer
Het meedelen van persoonsgegevens per email in cc. ipv bcc schendt de regels van de GDPR. (Gegevensbeschermingsautoriteit van 2 april 2019)

Het meedelen van persoonsgegevens per email in cc. ipv bcc schendt de regels van de GDPR. 

De klager richtte zich  tot de gegevensbeschermingsautoriteit omdat een leverancier van hem het cc-veld had gebruikt om een globale e-mail inzake de toepassing van het gereduceerd BTW -tarief van 6% te verzenden ipv het bcc veld waardoor alle geadresseerden de e-maildata van alle geadresseerden kon raadplegen.

Lees meer