Expertises

Insolventierecht

Indien uw onderneming in tijdelijke moeilijkheden verkeert omdat uw klanten niet tijdig betalen, een belangrijk contract mislukt of omdat uw bedrijf het slachtoffer is geworden van een andere ongelukkige samenloop van omstandigheden, kan u beroep doen op een procedure gerechtelijke reorganisatie ( GRP), de vroegere WCO procedure . Door onze doorgedreven kennis en ervaring kunnen wij u bij de aanvraag van een procedure gerechtelijke reorganisatie begeleiden en u met raad en daad bijstaan bij het opstellen van het plan tot de herstructurering en de uitvoering hiervan.

Om de solvabiliteit van uw onderneming te bewaken, is het belangrijk om te contracteren met goede algemene verkoopsvoorwaarden en in te zetten op goede debiteurenopvolging. Onze ervaring in het beslagrecht en de wetgeving inzake voorrechten en hypotheken is zeer belangrijk bij de verdediging van uw belangen in deze procedures.

Andere aspecten van deze rechtstak zijn o.a. :

  • Aanvragen faillissement
  • Indienen aangifte schuldvordering
  • Collectieve schuldenregeling
  • Verdediging in het kader van faillissementsgeschillen o.a.: verdediging tegen een vordering in faillissement
  • Aansprakelijkheid van bestuurders, zaakvoerders en aandeelhouders zowel op burgerrechtelijk als op strafrechtelijk vlak
  • Begeleiding bij de oproeping voor de kamer van handelsonderzoeken
Hier vindt u onze contactgegevens. U kan steeds telefonisch contact opnemen of een mailtje sturen naar advocaten@blienberg.com. U kan ook altijd uw vraag stellen via ASK2LEGAL