advies & nieuws
Een gewaarschuwde vennootschap is er twee waard - De algemene vergadering in de BV

In het algemeen kunnen we zeggen dat de veranderingen voor de algemene vergadering van de BV eerder beperkt zijn gebleven in het WVV. Toch zet Blienberg Advocaten voor u de belangrijkste wijzigingen op een rijtje.

Bijeenroepen van de algemene vergadering

In het licht van de vereenvoudiging is er een belangrijke wijziging omtrent het bijeenroepen van de algemene vergadering. Het bestuursorgaan dient nu namelijk al de algemene vergadering binnen de 3 weken bijeen te roepen indien de aandeelhouders die 10% van het aantal aandelen hebben daarom verzoeken. Dit is een belangrijke versoepeling tegenover vroeger waar een grens van 20% de standaard was. Bovendien wordt het nalaten van die verplichting tot bijeenroeping niet meer strafrechtelijk bestraft.

Lees meer
Een gewaarschuwde vennootschap is er twee waard - Het kapitaal van de BV

Eén van de grootste of misschien wel dè grootste wijziging sinds het WVV is de afschaffing in de BV van het kapitaalconcept. Voorheen bedroeg het minimumkapitaal 18.550 euro in de BVBA. Voor veel startende ondernemers vormde dit een drempel. Het WVV heeft nu een andere weg ingeslagen, een BV kan nu namelijk worden opgericht zonder dat er de storting van een minimum bedrag (= kapitaal) vereist is. Bijgevolg wordt de vroegere S-BVBA een overbodige vennootschapsvorm, die dus geschrapt werd.

Lees meer