advies & nieuws
Invulling van het "begrip onrechtmatige afwerving van cliënteel" door het Hof van Beroep Brussel

Met de invoering van het Decreet van d’Allarde in 1971 werd het principe van de vrijheid van handel en concurrentie vooropgezet. De afwerving van cliënteel is dus – principieel – niet onrechtmatig. De afwerving van cliënteel maakt net een essentieel onderdeel uit van de vrije markt waarin er ten volle kan geconcurreerd worden.  Echter wil een als onderneming haar eigen cliënteel uiteraard zo lang mogelijk bij zich houden. Dit is een moeilijk evenwicht, maar het principe van de vrije mededinging is wel zeer belangrijk  en bijgevolg ook de geoorloofdheid van de afwerving van cliënteel.

In een arrest van 13 januari 2020 werd de geoorloofdheid van de afwerving van cliënteel in een zekere zin genuanceerd door het Hof van Beroep te Brussel.

Lees meer
Wanneer moet er in de BV aan de alarmbel worden getrokken?

De financiële en economische crisis veroorzaakt door Covid 19 en de veiligheidsmaatregelen opgelegd door de overheid woedt volop. 

Veel van onze cliënten vragen zich af hoe ze de financiële moeilijkheden het hoofd kunnen bieden. Blienberg Advocaten adviseert haar cliënten dat, naast de zorg om alle lopende kosten te kunnen betalen, het ook van groot belang is de alarmbelprocedure opgelegd door het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) na te leven. 

Aangezien het kapitaalbegrip in de BV is weggevallen onder het WVV, moest er een alternatief aanknopingspunt voor de alarmbelprocedure worden gecreëerd.

Er zijn 2 testen die als ‘alarmbellen’ worden gehanteerd: de netto-actieftest en de liquiditeitstest.

 

Lees meer
Een gewaarschuwd ondernemer is er 2 waard: Belangrijke veranderingen in het bewijsrecht.

Sinds 1 november 2018 is het bewijsrecht voor ondernemers gewijzigd. Blienberg advocaten waarschuwt als partner van de ondernemer alle ondernemers om, indien nodig, TIJDIG facturen te protesteren en er voor te zorgen dat hun hun boekhouding in orde is.

Lees meer
Het verbod op onrechtmatige bedingen bij B2B relaties komt steeds dichterbij…

Een jaar geleden schreven we reeds een blog omtrent de nieuwe wet die de contractsvrijheid in B2B-relaties aan banden legt. Onder die inperking van de contractsvrijheid valt o.a. het verbod op onrechtmatige bedingen. Dit verbod treed  in werking op 1 december 2020. Aangezien we deze datum naderen, is het aangewezen deze regelgeving nog even kort onder de aandacht te brengen. Zeker omdat in deze moeilijke tijden het als onderneming van zeer groot belang is om te weten wat uw rechten zijn.

Lees meer
Schuldeisersbescherming bij rechtspersonen

In navolging van onze blog van vorige week halen we hiero enkele  belangrijke technieken aan ter bescherming van de vennootschapsschuldeisers. 

 

Lees meer