Tarieven en Abonnementen

Tarieven

Op onze website worden tal van modelcontracten ter beschikking gesteld. Naast modelcontracten vindt u op onze website interessante informatie over algemene verkoopsvoorwaarden, de pre -contractuele aansprakelijkheid, ….
Blienberg Advocaten verleent ook eenvoudige adviezen aan een vast tarief. Het gaat dan over een nazicht van algemene verkoopsvoorwaarden, aanpassing van de door het advocatenkantoor aangeboden contracten ed.  
Via ASK2LEGAL kan u ook altijd tegen vast tarief een concrete vraag stellen of onze advocaten uw concreet probleem voorleggen.
Als Blienberg advocaten voor u een procedure voert, zal zij met u afsrpeken welke budget er wordt voorzien voor de verschillende stadia van de procedure.  In veel gevallen kan er ook een vast tarief worden afgesproken. Dit geldt ook voor de incasso van uw openstaande facturen.
Indien u kiest voor bemiddeling moet u ermee rekening houden dat de bemiddelaar werkt aan 150 Eur per uur. Dit ereloon wordt gedragen door alle partijen samen. Een bemiddeling kost bijgevolg doorgaans minder dan een procedure en duurt ook minder lang.
Klik hier voor meer details over onze facturatie en tarieven: Tarieven

Abonnementen

Ondernemers doen nog steeds zeer weinig beroep op een advocaat om hen juridisch bij te staan in hun dagdagelijkse bedrijfsvoering. De belangrijkste redenen zijn de kostprijs, het gebrek aan transparantie over de kostprijs en het tijdsgebrek om zich steeds naar de advocaat te verplaatsen.
Het is echter door op tijd juist en efficiënt advies in te winnen dat de ondernemer geld bespaart evenals kostbare tijd. Het is ook op deze manier dat lange procedures voor een rechtbank worden vermeden.
Blienberg advocaten biedt 3 abonnementsformules die aan ondernemers en bedrijfsleiders het voordeel geven om beroep te kunnen doen op een snelle, efficiënte juridische dienstverlening tegen een transparante vaste prijs.

1) Formule: Permanente en volledige juridische bijstand.

Blienberg advocaten biedt u een totaalpakket aan juridische bijstand aan tegen een vaste maandelijkse vergoeding van 350 Euro excl. Btw. Wat kan u voor dit bedrag verwachten?
A. Juridische audit van het bedrijf: Niet alleen kijken we voor u na of de bestaande overeenkomsten volledig en accuraat zijn opgesteld. We waarschuwen u ook voor mogelijke risico’s en we stellen verbeteringen voor.
B. Contracten opstellen op basis van onze modelcontracten, aangepast aan de specifieke situatie van de onderneming
C. Permanente beschikbaarheid voor adviesverlening ook via ASK2LEGAL: U ontvangt binnen de 24 u de antwoorden op uw eenvoudige juridische adviezen
D. Debiteurenbeheer: u wenst kort op de bal te spelen? Zodra de betalingstermijn is verstreken, maakt u uw facturen aan ons over. Wij zorgen voor de invordering.
E. Procesvoering: In het kader van de abonnementsformule geniet u een gunstig tarief voor het voeren van gerechtelijke procedures:15% korting op het gangbare tarief.
Het abonnement wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden. 

2) Formule: Permanente beschikbaarheid voor juridisch advies

Blienberg advocaten biedt u een pakket aan juridische bijstand aan tegen een vaste maandelijkse vergoeding van 150 Euro excl. Btw. Wat kan u voor dit bedrag verwachten?
A. Permanente beschikbaarheid voor adviesverlening ook via ASK2LEGAL: U ontvangt binnen de 24 u de antwoorden op uw eenvoudige juridische adviezen
B. Debiteurenbeheer: u wenst kort op de bal te spelen? Zodra de betalingstermijn is verstreken, maakt u uw facturen aan ons over. Wij zorgen voor de invordering.
C. Procesvoering: In het kader van de abonnementsformule geniet u een gunstig tarief voor het voeren van gerechtelijke procedures: 15% korting op het gangbare tarief.
Het abonnement wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden.

3) Formule: ASK2LEGAL

Ondernemers en bedrijven kunnen een abonnement nemen op deze online juridische dienstverlening en zij betalen 850 Euro excl. Btw voor 10 juridische online adviezen.  Meer informatie vindt u op ASK2LEGAL