advies & nieuws
Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister: tijdelijke oplossing blijft mogelijk !!!

Recent stond Blienberg advocaten een jong gezin bij dat ambtshalve geschrapt was uit het bevolkingsregister. De kustgemeente waarin zij wonen, twijfelde er namelijk aan of zij wel degelijk hun hoofdverblijfplaats hadden op het adres waarop zij waren ingeschreven.

De gevolgen van zulke schrapping zijn drastisch en hebben verregaande gevolgen.  Zo worden de personen geseind, wordt de elektronische identiteitskaart onbruikbaar, men verliest het recht op sociale bijdragen, kinderbijslag,…

Lees meer
De nieuwe Wet Peeters: verplichte verzekering van de 10 jarige burgerlijke aansprakelijkheid in de bouwsector vanaf 01/07/2018.

De Belgen hebben een baksteen in hun maag.

De voorbije 20 jaar kwamen er elk jaar 45.000 nieuwe woningen bij in ons land. Er worden jaarlijks 40.000 bouwvergunningen afgeleverd in ons land.

Bij de bouw van een nieuwe woning of renovatie wordt vaak voorbijgegaan aan de risico’s. Het doel van de nieuwe wet is dan ook om de bescherming van de bouwheer te verhogen bij ernstige bouwschade die te wijten is aan ernstige constructiefouten als hij of zij een woning laat bouwen of renoveren.

Lees meer