advies & nieuws
Verbod op misbruik van omstandigheden bij het sluiten van een overeenkomst

Een overeenkomst kan maar geldig worden afgesloten indien de partijen hun toestemming hiertoe vrij en bewust geven. Hieruit volgt dat, in het geval er sprake is van een wilsgebrek bij één van deze partijen, er geen sprake kan zijn van een geldige overeenkomst.

Lees meer
Krijgt u als onderneming te maken met slechte reviews? Kan u hier iets tegen doen?

Een slechte review online kan een effect hebben op het imago van uw onderneming en bijgevolg op de werking van uw onderneming.

Het schrijven van dergelijke reviews valt onder het recht op vrije meningsuiting. Gezien dit een grondrecht betreft, kan het slechts in weinig gevallen beperkt worden, maar het kan!

Lees meer
Een nieuwe sanctie in het nieuwe verbintenissenrecht: Prijsvermindering

Met Art. 5.97 BW wordt een nieuwe algemene sanctie in het Belgische verbintenissenrecht ingevoerd. Voor overeenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2023 kan een schuldeiser vorderen dat hij zijn schuldenaar minder moet betalen dan oorspronkelijk werd overeengekomen. De schuldeiser kan op deze sanctie beroep doen op in alle gevallen waarbij sprake is van een gedeeltelijke niet-nakoming.

Lees meer