advies & nieuws
Is een opt-in van mijn online algemene voorwaarden noodzakelijk?

Waarom is het belangrijk dat ondernemers met webshops voorzien in een opt-in vak waarbij de klanten uitdrukkelijk bevestigen akkoord te gaan met hun algemene voorwaarden. Veel ondernemers zien hier geen grote fan van aangezien dit voor de consument weer een bijkomende handeling vergt. Consumenten zouden hierdoor kunnen afhaken.

Lees meer
Een frisse wind doorheen het eeuwenoude erfpachtrecht

Met de inwerkingtreding van het Nieuw Burgerlijk Wetboek was er een grondige wijziging van het goederenrecht op til en dus ook van het erfpachtrecht.

Voorheen werd de erfpacht geregeld door de 18 artikels van de wet van 10 januari 1824.  Het nieuwe erfpachtrecht is nu vormgegeven in titel 7 van Boek 3 en wordt beperkt tot 10 bepalingen.

Lees meer
Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing in een B2B relatie?

Veelal werken ondernemingen met algemene voorwaarden waaraan hun handelsrelaties gebonden zijn. in een B2C relatie is het duidelijk welke algemene voorwaarden van toepassing zijn, maar in een B2B relatie komt vaak het probleem naar voor dat beide ondernemingen hun eigen algemene voorwaarden hebben. De vraag rijst dan wie zijn algemene voorwaarden nu juist van toepassing zijn.

Lees meer
Toepassing van de privacyregels in het emailverkeer

Naar aanleiding van een klacht heeft de GBA (Geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit) een uitspraak geveld over enerzijds het nalaten gevolg te geven aan een verzoek tot verwijderen van persoonsgegevens en anderzijds het ongeoorloofd meedelen van persoonsgegevens aan derden.

Lees meer