Expertises

Contractenrecht

Blienberg is een dynamisch team advocaten met als specialisaties o.a. contractenrecht. Wij geven u accuraat juridisch advies over alle aspecten van contractenrecht.

Het contractenrecht stipuleert alle regels inzake het opstellen, aangaan, uitvoeren en beëindigen van contracten.

Wij adviseren u als ondernemer om alle afspraken van enig belang in een schriftelijke overeenkomst vast te leggen. Zo zijn de rechten en plichten van alle partijen duidelijk. Een correct en volledig contract dat exact weergeeft wat afgesproken werd tussen de partijen is voor alle betrokkenen van groot belang en behoedt u voor onaangename verrassingen. Die overeenkomst dient dan wel aan de wettelijke vereisten te voldoen. In contractenrecht gaat het ook over de punten en komma’s en het is voor u als ondernemer haast onmogelijk om alle wettelijke modaliteiten van alle contracten die u aangaat te kennen. Het is daarom aan te raden om uw contracten te laten nakijken of, nog beter ze te laten opstellen, door iemand met kennis van zaken, zoals een specialist van het Blienberg Team. Op die manier bent u zo goed mogelijk ingedekt bij eventuele disputen rond het naleven of opzeggen van het contract.

Enkele voorbeelden:

 • Kiest u in uw contract voor de bevoegdheid van de gewone rechtbanken, voor arbitrage of voor bemiddeling?
 • Bent u gebonden door een niet-concurrentiebeding?
 • Mag u uw verkoopvoorwaarden volledig vrij beslissen?
 • Of uw betalingstermijnen?

Het Blienberg team helpt u graag verder met de opmaak, het nazicht, advies en geschillenbeslechting rond (handels)contracten  waaronder:

 • koop en verkoop van roerende goederen, onroerende goederen of aandelen, inclusief opties
 • (onder)aanneming van diensten
 • consultancyovereenkomsten
 • arbeidsovereenkomsten
 • verkoopovereenkomsten
 • huurovereenkomsten inclusief handelshuurovereenkomsten
 • overeenkomsten tot het vestigen van persoonlijke en zakelijke zekerheden
 • managementovereenkomsten
 • onderhoudsdiensten
 • uitbesteding van diensten (“outsourcing”)
 • kredietovereenkomsten
 • dadingen
 • distributieovereenkomsten
 • handelsagentuur
 • franchiseovereenkomsten

Hier vindt u onze contactgegevens. U kan steeds telefonisch contact opnemen of een mailtje sturen naar secretariaat@blienberg.com. U kan ook altijd uw vraag stellen via ASK2LEGAL.

Wij staan u graag met raad en daad bij en wij verlenen u zo snel mogelijk proactief en to the point advies.

 

Nieuws en gratis advies over dit topic: