advies & nieuws
Baat je een webshop uit? Let op voor de nieuwe garantieverplichtingen vanaf 1 juni.

Als je een webshop uitbaat die zich richt naar consumenten, moet je vanaf 1 juni rekening houden met heel wat nieuwe regels.

Tot op heden moest je als verkoper alleen 2 jaar wettelijk garantie geven op consumptiegoederen (bv. Meubels, keukenapparaten, kledij…..).  Vanaf 1 juni moet er ook garantie worden gegeven op de volgende diensten en digitale goederen.

Lees meer
De gegevensbeschermingsautoriteit beboet de NMBS.

Op 14 oktober 2020 kreeg de gegevensbeschermingsautoriteit een melding van een Twitter-gebruiker over een nieuwsbrief die zij had ontvangen van NMBS over de Hello Belgium Railpass. De Hello Belgium Railpass is een vervoersbewijs met een aantal gratis treinritten die op aanvraag kosteloos aan Belgische inwoners werd verstrekt. De nieuwsbrief bevatte geen mogelijkheid tot uitschrijving ervan.

Lees meer
Hoe kan je je wapenen tegen de prijsstijgingen?

Het woord prijsstijgingen valt niet meer weg te denken uit het nieuws. Voor ondernemingen is het niet meer de vraag of zij getroffen worden door de prijsstijgingen maar in welke mate. Een prijsherzieningsclausule biedt ondernemingen de mogelijkheid om op zulke situaties in te spelen. Dergelijk beding biedt hun de mogelijkheid om de prijs aan te passen tijdens een lopende overeenkomst.

Lees meer
Nieuwe garantiewetgeving voor consumenten

Op 1 juni 2022 zal de nieuwe garantiewetgeving in werking treden die van toepassing zal zijn op de verkoop van consumptiegoederen van alle ondernemers aan consumenten. Deze wet vormt de omzetting van de Europese garantierichtlijn.

Lees meer
Kleine ondernemingen en de kennelijk grove fout van de bestuurder bij faillissement

Op grond van artikel XX.225 WER kunnen bestuurders hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden door de curator voor de kennelijk grove fout die zij hebben begaan die heeft bijgedragen tot het faillissement.

Heel concreet moet volgende voorwaarden vervuld zijn:

  • De onderneming is failliet
  • Er zijn meer passiva dan activa voorhanden
  • De bestuurder heeft een kennelijke grove fout begaan

Lees meer