gratis advies & nieuws

Het arrest Plessers: De overnemer mag dan toch niet kiezen welke werknemers hij overneemt bij een overname in het kader van een procedure gerechtelijke reorganisatie.

Het arbeidshof wilde via een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie te weten komen of het Belgisch recht wel in overeenstemming was met het Europees recht. Ons recht bepaalt namelijk dat de overnemer bij een overdracht onder gerechtelijk gezag kiest welke werknemers hij wil overnemen. Het Europees recht voorziet met de Richtlijn 2001/23 (hierna: de Richtlijn) in een bescherming van werknemers bij een overname van ondernemingen.

Lees meer
GDPR: Het gebruik van de Facebook-plugins, zoals de ‘Vind ik leuk’-knop, op uw website, brengt meer verantwoordelijkheden mee dan u denkt !

De zaak werd aangespannen door een consumentenvereniging tegen een kledingwinkel die de Facebook ‘Vind ik leuk’-knop op haar website gebruikte. De kledingwinkel gebruikte een dergelijke knop op haar website die een verbinding maakte tussen de website en Facebook. Belangrijker nog is dat van elke bezoeker van de website het IP-adres en de browserstring automatisch naar Facebook werden doorgestuurd. Het Hof van Justitie oordeelde dat Facebook en de beheerder van de website samen als verwerkingsverantwoordelijke moeten beschouwd worden. 

Lees meer