advies & nieuws
Het arrest Plessers: De overnemer mag dan toch niet kiezen welke werknemers hij overneemt bij een overname in het kader van een procedure gerechtelijke reorganisatie.

Het arbeidshof wilde via een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie te weten komen of het Belgisch recht wel in overeenstemming was met het Europees recht. Ons recht bepaalt namelijk dat de overnemer bij een overdracht onder gerechtelijk gezag kiest welke werknemers hij wil overnemen. Het Europees recht voorziet met de Richtlijn 2001/23 (hierna: de Richtlijn) in een bescherming van werknemers bij een overname van ondernemingen.

Lees meer