advies & nieuws
Een gewaarschuwde vennootschap is er twee waard - bestuur in de WVV

Waar het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (hierna: WVV) nog ver weg leek voor vennootschappen en verenigingen die zijn opgericht voor 1 mei 2019,  zijn zij vanaf 1 januari 2020 geconfronteerd met het nieuwe WVV. Voor het aanpassen van de statuten krijgen zij nog de tijd tot 1 januari 2024. Dit moet echter genuanceerd worden aangezien vanaf 1 januari 2020 de bepalingen die in de statuten afwijken van het dwingend recht van het WVV voor niet-geschreven worden gehouden. 

Blienberg Advocaten adviseert u om uw statuten tijdig aan te passen. Wij gaan in op een aantal belangrijke bepalingen van dwingend recht met betrekking tot de Besloten Vennootschap (hierna BV). In de reeks ‘een gewaarschuwd vennootschap is er twee waard’ zullen er drie blogs verschijnen. In deze eerste blog richten we ons op het bestuur. Hierna volgen nog twee andere blogs met betrekking tot de algemene vergadering en het kapitaal in de WVV.  

Lees meer
Vernietigingsberoep Grondwettelijk Hof en de DAC6- Richtlijn

De DAC6-Richtlijn werd door de Belgische wetgever omgezet in nationale wetgeving, meer specifiek in het Vlaams Decreet van 26 juni 2020. Bijgevolg zijn bepaalde tussenpersonen, waaronder advocaten, verplicht om sommige grensoverschrijdende constructies aan de fiscus door te geven. Deze wetgeving veroorzaakte de nodige tumult en dan voornamelijk vanuit de hoek van de advocatuur. Dergelijke meldingsplicht valt dan ook niet onmiddellijk te rijmen met het beroepsgeheim, dewelke een essentieel element is om een vertrouwensrelatie tussen advocaat en cliënt te kunnen waarborgen.

Lees meer