Expertises

Onze expertises

Contractenrecht
Contractenrecht

Blienberg is een dynamisch team advocaten met als specialisaties o.a. contractenrecht. Wij geven u accuraat juridisch advies over alle aspecten van contractenrecht.

Het contractenrecht stipuleert alle regels inzake het opstellen, aangaan, uitvoeren en beëindigen van contracten.

Lees meer
Bouwrecht

Blienberg advocaten verleent juridisch advies en bijstand aan elke partij betrokken bij een bouwproject  en dit voor alle juridische aspecten waarmee deze partijen te maken krijgen. Onze expertise rijkt verder dan specifieke bouwgeschillen, doch wij kunnen u ook helpen bij  het innen van facturen, het opstellen van contracten, enz. 

Lees meer
Vennootschapsrecht

Vennootschapsrecht is één van de expertises van Blienberg. Wij adviseren u proactief van bij de opstart tot de overdracht of ontbinding van uw vennootschap.

Het Vennootschapsrecht is in het verleden lange tijd niet onderhevig geweest aan ingrijpende wijzigingen. Sinds 2019 is daar echter verandering in gekomen. België heeft een heel nieuwe vennootschapswetgeving.

Blienberg is steeds op de hoogte van de laatste wetswijzigingen en van de voorontwerpen tot wet o.a. van het vennootschapsrecht. Zo kunnen we u als ondernemer steeds proactief informeren en adviseren. Elke vennootschapsvorm brengt immers specifieke rechten, plichten en voorwaarden met zich. En nog belangrijker is de mate van aansprakelijkheid mocht de business niet lopen zoals verhoopt. U gaat hiervoor best te rade bij een juridisch adviseur die de wetgeving door en door kent zoals ons team advocaten.

Lees meer
Insolventierecht

Blienberg heeft een doorgedreven kennis en jarenlange praktijkervaring inzake insolventierecht. Ondervindt u tijdelijke moeilijkheden? Laat ons u helpen!

De hervorming van het insolventierecht in 2018 weerspiegelt het toegenomen begrip voor ondernemingen in moeilijkheden. Die perceptie leeft niet langer alleen bij de publieke opinie, maar ook bij de wetgevende macht. De nieuwe wetgeving voorziet in verschillende alternatieven om bedrijven die met (tijdelijke) insolventie kampen zo snel mogelijk te helpen. Belangrijkste doelstelling van de wetgever is de economische schade voor alle partijen tot een minimum te beperken. Blienberg is bijzonder onderlegd in het insolventierecht en staat zowel ondernemers in moeilijkheden als schuldeisers bij.

Lees meer
Arbeidsrecht

Blienberg Advocaten staat u als ondernemer bij voor pragmatisch advies inzake individueel arbeidsrecht.  Indien mogelijk geniet een bemiddelde oplossing onze voorkeur.

Het individueel arbeidsrecht regelt de verhouding tussen werkgever en werknemer. Een werknemer is iemand die zich er contractueel, d.w.z. door middel van een arbeidsovereenkomst, toe verbindt onder het gezag van de werkgever te werken in ruil voor een loon.

Lees meer
Ondernemings-strafrecht

Onze aanpak ‘voorkomen is beter dan genezen’ geldt ook in deze materie. Indien u preventief te werk wil gaan om een strafrechtelijke vervolging als bestuurder, zaakvoerder of aandeelhouder te voorkomen, bent u bij Blienberg advocaten aan het juiste adres. Wij voeren graag voor u een strafrechtelijke risico-analyse uit om een eventuele aansprakelijkheid te voorkomen.

Lees meer
GDPR en privacywetgeving

Blienberg heeft een doorgedreven kennis van de GDPR wetgeving. Wij helpen u snel en efficiënt om u in regel te stellen met de GDPR wetgeving.

GDPR staat voor General Data Protection Regulation. Naast de van oorsprong Engelse term GDPR, gebruikt men in België ook de term AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).

Lees meer
Intellectuele eigendom

Bescherm uw intellectuele eigendom

Onze specialisten ter zake staan u graag bij met accuraat advies m.b.t. tot alle facetten van intellectuele eigendomsrecht.

In onze maatschappij wint de intellectuele eigendom van uw onderneming immers steeds meer aan belang.  Door de toenemende internationalisering en digitalisering van de economie kan uw onderneming zich het best onderscheiden van haar concurrenten door nieuwe ideeën, ontwikkelingen en creaties, d.w.z. door uw intellectuele eigendommen.
U mag als ondernemer ook niet vergeten hoe belangrijk uw naam, merk of imago is.

Het is daarom ook van belang om deskundig advies in te winnen om de nieuwe ideeën, ontwikkelingen en creaties evenals de naam, merk en/of knowhow te beschermen.

Lees meer
Marktpraktijken en consumenten- bescherming

Lees meer
Bemiddeling

Lees meer
Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht is onze corebusiness: contracten, vennootschapsrecht, insolventiewetgeving, intellectuele rechten, (on)eerlijke handelspraktijken, GDPR en privacywetgeving, bouwrecht, arbeidsrecht.

Het ondernemingsrecht werd hervormd en de nieuwe wetgeving is in werking getreden in november 2018. Door de hervorming bestrijkt het ondernemingsrecht heel wat domeinen.

Lees meer