Birgit Peustjens

Advocaat

Advocaat bij Blienberg Advocaten

Birgit Peustjens staat het cliënteel bij in commerciële zaken. Zij heeft zich inmiddels de hands on stijl van het Blienberg Team eigen gemaakt. Ze is vertrouwd met de procedure gerechtelijke reorganisatie en de faillissementsprocedure.

Zij behaalde haar diploma master in de rechten, met specialisatie in het ondernemings- en strafrecht aan de Universiteit Antwerpen in 2016.

In mei 2016 werd zij lid van de balie van Antwerpen en sloot zich aan bij het Blienberg team. In juni 2019 werd ze opnomen op het tableau van advocaten.

Specialisatie 

Birgit heeft een bijzondere interesse voor het strafrecht met inbegrip van het ondernemingstrafrecht