Disable Preloader
advies & nieuws

Wees tijdig met het inroepen van uw eigendomsvoorbehoud bij een faillissement !

Veel leveranciers voorzien een eigendomsvoorbehoud in hun verkoopovereenkomst of in hun factuurvoorwaarden. Een eigendomsvoorbehoud zorgt er voor dat de verkoper eigenaar blijft van de geleverde goederen tot de koper het bedrag heeft betaald.

Wanneer de betaling dan toch uitblijft, kan de verkoper middels haar eigendomsvoorbehoud de goederen terugvorderen. Dit kan zelfs nadat de koper failliet is verklaard. Bij faillissement is het echter wel van belang om u tijdig op uw eigendomsvoorbehoud te beroepen.

Wees tijdig

Indien de verkoper een revindicatievordering wil instellen door zich te beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud dan dient hij deze vordering in te stellen vóór dat de curator het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvordering neerlegt. Het faillissementsvonnis bepaalt de datum waarop de curator dit proces verbaal moet indienen.

De wijze waarop de vordering tot revindicatie wordt ingediend is in se niet van belang. Doch is het steeds aangewezen om dit schriftelijk uiteen te zetten.

Algemene waakzaamheid

Aangezien er op de curator geen verplichting rust om actief op zoek te gaan naar niet gekende schuldeisers en die te informeren over het faillissement, doet u er als verkoper goed aan om de financiële situatie van uw klanten op te volgen zodat u gealarmeerd bent als een faillissement wordt uitgesproken.  

Als u dus als verkoper geconfronteerd wordt met een failliete koper en u wil beroep op uw eigendomsvoorbehoud, dan dient u deze zo spoedig mogelijk in te roepen en duidelijk aan te geven op welke goederen het eigendomsvoorbehoud betrekking heeft.

De curator zal dan op zijn beurt nagaan of die goederen deel uitmaken van het vermogen van de gefailleerde en indien dit het geval is, deze terug bezorgen aan de verkoper.

Contact info
Social nieuws

Copyright © 2017 Webregion. All Rights Reserved

Accepteer Cookies & Privacy Policy?
Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers, om een betere ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en om de prestaties en het nut van onze site te verbeteren. . Daarnaast maken wij ook gebruik van essentiƫle en functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de correcte werking van de website. Door op "Cookies aanvaarden" te klikken, aanvaardt u alle cookies. Indien u uw voorkeuren wilt aanpassen, klikt u op "Voorkeuren instellen".
Cookies aanvaarden
Meer informatie
Selecteer welke cookies u wenst te accepteren.
Essentiƫle en functionele
Deze zijn essentieel voor de werking van de site.
Voorkeuren instellen
Cookies gerelateerd aan website bezoeken, browser types, ed.