Disable Preloader

Vakgebieden

Bouwrecht

Blienberg advocaten verleent juridisch advies en bijstand aan elke partij betrokken bij een bouwproject  en dit voor alle juridische aspecten waarmee deze partijen te maken krijgen.  Onze expertise rijkt verder dan specifieke bouwgeschillen, doch ook over het innen van facturen, het opstellen van contracten, enz. 

Procederen in het bouwrecht is vaak complex. De wederzijdse vorderingen van partijen leiden dikwijls tot de aanstelling van een deskundige en in de meeste gevallen in het lang stilliggen van een werf. Doordat er niet wordt verder gewerkt ontstaan er bijkomende vorderingen in schadevergoeding.

Daarom trachten we bij Blienberg Advocaten preventief te werk te gaan en in eerste instantie een gesprek op te starten met de betrokken partijen om na te gaan of een minnelijke regeling mogelijk is.

Waar mogelijk schakelen we een erkend bemiddelaar in. Een oplossing via bemiddeling is eenvoudig, goedkoop en houdt rekening met de belangen van alle betrokken partijen.

Pas indien het niet anders kan, zullen we de procedurele weg inslaan. Doorheen het kluwen van de talrijke procedureregels, staan wij u bij in elke stand van het geding en trachten wij uw belangen naar best vermogen te verdedigen.
Contact info
Social nieuws

Copyright © 2017 Webregion. All Rights Reserved