Onze expertises

Juridisch advies voor ondernemers

Blienberg Advocaten wil u als ondernemer ontzorgen. Wij geven op een interactieve, betrouwbare en snelle manier advies bij alle kleinere en grote juridische vragen en problemen waarmee de ondernemers dagdagelijks worden geconfronteerd.

Op onze website stellen wij gratis modelcontracten ter beschikking voor een aantal veel voorkomende contractuele situaties. Indien u zeker wil zijn dat het model van toepassing is op uw situatie kan u ons online of op de wijze die u verkiest contacteren.

Hetzelfde geldt voor een aantal belangrijke aandachtpunten waar elke ondernemer in zijn dagdagelijkse bedrijfsvoering zou moeten mee rekening houden: pre – contractuele aansprakelijkheid, hoe bescherm ik mijn know-how, algemene verkoopsvoorwaarden….

Wij helpen u met het nakijken, opstellen en beheer van huurcontracten, opstal-, erfpacht-, associatie-, samenwerkingsovereenkomsten en nog veel meer.  

Ook eenvoudige vragen zoals: hoe reageer ik op dit protest van mijn factuur? Wat moet ik doen als ik een contract wil beëindigen, wat moet ik doen als een schuldeiser beslag legt, wat te doen indien ik mijn RSZ niet kan betalen…

Indien u ons op tijd raadpleegt, voorkomt u grotere kosten en conflicten.

Onze tarieven zijn transparant en duidelijk. Bij de online adviesverlening ASK2LEGAL weet u op voorhand wat het u kost.