Disable Preloader

gratis advies & nieuws

advies en nieuws

Hervorming van de registratierechten

Als u voor 1 juni 2018 een woning, een appartement of een bouwgrond kocht, dan moest u op de aankoopsom 10% verkooprechten betalen. In sommige gevallen (klein beschrijf) kon dat tarief 5% bedragen.

Sinds 1 juni 2018 werd de tarief verlaagd naar 7% voor de aankoop van de gezinswoning. Een bijkomende vermindering van 5.600 euro is er voor gezinswoningen tot 200.000 euro. Gezinswoningen gelegen in de Vlaamse rand van Brussel of in de Vlaamse kernsteden, mogen tot 220.000 euro kosten om een bijkomende vermindering te verkrijgen.

Om te kunnen genieten van het nieuwe gunsttarief en de bijkomende verminderingen moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen.  

Allereerst dient de verkoopovereenkomst (1) na  1 juni te zijn gesloten en de aankoop moet gebeuren door (2) een of meer natuurlijke personen samen en gelijktijdig. Bovendien moet het gaan om de aankoop van (3) de enige gezinswoning. Het gunsttarief van 7% kan (4) niet worden toegepast op een bouwgrond. Daarenboven mogen de kopers (5) geen volledige en volle eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond en moet het moet om (6) de aankoop van de hele volle eigendom. Ten slotte dient de koper zich (7) binnen de twee jaar na het verlijden van de notariële aankoopakte op het adres van de gekochte woning inschrijven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister.

Andere verlaagde tarieven, zoals het tarief van 1,5% voor sociale woningen, en 4% voor beroepspersonen, blijven ongewijzigd behouden.

Bij het verlijden van de authentieke akte zorgt de notaris dat het correcte tarief en de correcte verminderingen worden toegepast.
Contact info
Social nieuws

Copyright © 2017 Webregion. All Rights Reserved