Disable Preloader

gratis advies & nieuws

advies en nieuws

De nieuwe E- privacy verordening

Daar waar de GDPR gaat over de bescherming van de gegevens gaat de E-Privacy Richtlijn over de elektronische communicatie en cookies.  De Europese Unie wil ook de regelgeving in een Verordening gieten.  De E-Privacy Richtlijn is een lex specialis.

Wat is er nieuw?

  • Ook online diensten voor elektronische communicatie (zoals Skype, Facebook Messenger, Whatsapp, etc) zullen zich naar de Europese regels moeten schikken. Daarnaast heeft de verordening ook betrekking op elektronische communicatie tussen apparaten, zodat het Internet of Things binnen het toepassingsgebied valt.
  • De nieuwe Verordening beschermt ook de metadata (zoals de identiteit van de afzender en de ontvanger, het tijdstip, de locatie,…). De verwerking van de inhoud en de metadata is slechts mogelijk indien dit noodzakelijk is of indien er toestemming van de betrokkene is.
  • Elektronische communicatie kan enkel mits toestemming tenzij er al een klantrelatie is met de betrokkene. De opt-out moet steeds mogelijk zijn.
  • De toestemming voor cookies zal voortaan via de webbrowser kunnen gegeven worden. Dit betekent dat de websites zich moeten aanpassen aan de persoonlijke privacy-instellingen van de browser. Als consument zal je in de toekomst niet meer geconfronteerd worden met de aanhoudende vraag om coockies te aanvaarden. Je heb éénmaal je keuze gemaakt bij het installeren van je browser. Er is geen toestemming vereist is voor cookies die bedoeld zijn om de surfervaring te verbeteren. Voor tracking-cookies moet de toestemming bekomen worden. De uitdaging bestaat erin dat aan de eindgebruiker meerdere keuze te geven zoals: (1) geen coockies, (2) geen tracking coockies van de website die men raadpleegt, en (3) enkel geen coockies van derden.

Er wordt verwacht dat de E-privacy verordening nog in 2018 van kracht wordt.  Het is dus interessant om met deze toekomstige regelgeving rekening te houden op het moment dat de GDPR wordt geïmplementeerd.

Contact info
Social nieuws

Copyright © 2017 Webregion. All Rights Reserved