Disable Preloader

gratis advies & nieuws

advies en nieuws

Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister: tijdelijke oplossing blijft mogelijk !!!

Recent stond Blienberg advocaten een jong gezin bij dat ambtshalve geschrapt was uit het bevolkingsregister. De kustgemeente waarin zij wonen, twijfelde er namelijk aan of zij wel degelijk hun hoofdverblijfplaats hadden op het adres waarop zij waren ingeschreven.

De gevolgen van zulke schrapping zijn drastisch en hebben verregaande gevolgen.  Zo worden de personen geseind, wordt de elektronische identiteitskaart onbruikbaar, men verliest het recht op sociale bijdragen, kinderbijslag,…

Een minnelijke onderhandeling bleek niet mogelijk zodat zowel het administratieve beroep en een kortgedingprocedure werd opgestart.

De kortgedingrechter in eerste aanleg heeft het standpunt van de kustgemeente gevolgd en de vordering afgewezen. Blienberg advocaten en haar cliënten konden zich niet neerleggen bij deze beslissing omdat, indien de schrapping uit het bevolkingsregister niet werd geschorst in afwachting van een uitspraak ten gronde door de bevoegde instantie bij het ministerie van Binnenlandse zaken, het jong gezin zware schade dreigde te lijden. Zolang iemand niet ingeschreven is in het bevolkingsregister, verliest hij niet alleen een aantal voordelen, maar hij kan ook niet naar het buitenland, kan geen bankrekening openen….

In hoger beroep werd de kustgemeente teruggefloten door het Hof, die stelde dat zij wel degelijk bevoegd zijn prima facie te oordelen over een onrechtmatige aantasting van een subjectief recht waaraan de administratieve overheid zich schuldig maakt in de uitoefening van haar discretionaire macht.

Het Hof oordeelde dat het risico voor het verlies van rechten van het gezin en de reële kans op schade en ernstige ongemakken vaststond. Bijgevolg werd de tijdelijke herinschrijving bevolen in afwachting van het hangende administratieve beroep en werd kustgemeente X veroordeeld tot betaling van de gerechtskosten.

Contact info
Social nieuws

Copyright © 2017 Webregion. All Rights Reserved