gratis advies & nieuws

advies en nieuws

Mag u als onderneming een wedstrijd organiseren? Wat zijn de voorwaarden?

U ziet vaak wedstrijden verschijnen op facebook, op websites of in de winkel, maar zijn dergelijke ‘wedstrijden’ wel in overeenstemming met de Belgische wetgeving?

Lees meer
De nieuwe (uitgebreide) aansprakelijkheid van het bestuur

Op 1 mei 2018 trad de nieuwe insolventiewetgeving in werking. Deze vernieuwde codificatie zorgt niet alleen bij insolventieprocedures voor een omwenteling, doch heeft eveneens een niet onbelangrijke impact op de aansprakelijkheid van de bestuurders, zaakvoerders.

Lees meer
De nieuwe E- privacy verordening

Daar waar de GDPR gaat over de bescherming van de gegevens gaat de E-Privacy Richtlijn over de elektronische communicatie en cookies.  De Europese Unie wil ook de regelgeving in een Verordening gieten.  De E-Privacy Richtlijn is een lex specialis.

Wat is er nieuw?

Lees meer
De nieuwe Pandwet: Wat verandert er indien u een roerend goed in pand wil geven of krijgen?

De nieuwe Pandwet (wet van 13 juli 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake) is in werking getreden op 1 januari 2018.

Wat verandert er voor u indien u een roerend goed in pand wil geven of krijgen ?

Lees meer
De nieuwe Pandwet: het eigendomsvoorbehoud en het retentierecht

De nieuwe Pandwet (wet van 13 juli 2013 tot wjiziging van het Burgerlijk Wetboek wat zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake) is in werking getreden op 1 januari 2018.

Deze wet biedt meer mogelijkheden voor de leverancier van goederen en diensten om zich tegen de insolvabiliteit van zijn of haar klanten te beschermen

Wat verandert er voor u indien u een eigendomsvoorbehoud of een uw retentierecht wil laten gelden op een roerend goed.

Lees meer