Thomas Niclaes

Advocaat

Vennoot Blienberg Advocaten

Thomas Niclaes behaalde zijn diploma als licentiaat/master in de rechten aan de Vrije Universiteit Brussel in 2005 waarna hij een eerste beroepservaring heeft opgedaan in het notariaat.  Sedert 2007 was Thomas actief als advocaat aan de balie van Brussel tot 2014 waarna hij deel uitmaakte van Adlex advocaten te Genk.

Sedert 2015 is Thomas benoemd als plaatsvervangend rechter bij de ondernemingsrechtbank van Antwerpen. 

Begin 2017 is hij toegetreden tot Blienberg advocaten waar hij mee de visie op de moderne advocatuur uitdraagt en zijn ruime ervaring in geschillenbeslechting aanwendt in een adviserende en proactieve aanpak.  Sinds 2018 is hij mede - vennoot.

Commerciele en burgerrechtelijke geschillen

De ervaring van Thomas is doorheen de jaren opgebouwd rond (complexe) burgerlijke en commerciële geschillen evenals strafrechtelijke procedures (witteboordencriminaliteit). Hij staat het cliënteel bij met de strategische voorbereiding en verdere beslechting van de procedures waarbij een realistische en kost efficiënte benadering voorop staat.

Sinds 2021 is Thomas erkend bemiddelaar in burgelijke en handelszaken.

Curator 

Respectievelijk in 2016 en 2017 werd Thomas benoemd als curator bij de ondernemingsrechtbank van Antwerpen afdeling Tongeren en Antwerpen.

Thomas is dan ook zeer vertrouwd met de insolventiewetgeving en alle rechtstakken die daarmee samenhangen zoals beslagrecht, voorrechten en hypotheken... 

Specialisatie

Advocaat Niclaes heeft zich met een master na master gespecialiseerd in het vennootschapsrecht.

Communicatie

Thomas staat het cliënteel bij in het Nederlands, Frans en Engels