Het Blienberg Team

Thomas Niclaes

Advocaat

De ervaring van Thomas is doorheen de jaren opgebouwd rond (complexe) burgerlijke en commerciële geschillen evenals strafrechtelijke procedures (witteboorden criminaliteit). Hij staat het cliënteel bij met de strategische voorbereiding en verdere beslechting van de procedures waarbij een realistische en kost efficiënte benadering voorop staat.

Hij behaalde zijn diploma als licentiaat/master in de rechten aan de Vrije Universiteit Brussel in 2005 waarna hij een eerste beroepservaring heeft opgedaan in het notariaat, tegelijkertijd aangevuld met een bijkomende master na master opleiding in het vennootschapsrecht. Sedert 2007 was Thomas actief als advocaat aan de balie van Brussel tot 2014 waarna hij deel uitmaakte van Adlex advocaten te Genk.

Sedert 2015 is Thomas benoemd als plaatsvervangend rechter bij de rechtbank van koophandel Antwerpen. Respectievelijk in 2016 en 2017 werd hij eveneens benoemd als curator bij de rechtbank van koophandel Antwerpen afdeling Tongeren en Antwerpen.

Begin 2017 is Thomas toegetreden tot Blienberg advocaten waar hij mee de visie op de moderne advocatuur uitdraagt en zijn ruime ervaring in geschillenbeslechting aanwendt in een adviserende en proactieve aanpak.

Thomas staat het cliënteel bij in het Nederlands, Frans en Engels