advies & nieuws

Lot van lopende overeenkomsten bij een faillissement.

Het Hof van Cassatie heeft op 4 september een belangrijk arrest geveld met betrekking tot de gevolgen van de verbreking van een overeenkomst door de curator. Uitvoering in natura kan niet lastens het faillissement gevorderd worden.

Lees meer
GDPR: Het hergebruik van uw profielfoto op facebook door derden: toegelaten of niet?

Op 30 juni 2020 besliste de geschillenkamer van de gegevensbeschermingsautoriteit dat de sportrechtbank de profielfoto van een persoon mocht hergebruiken om de organisatoren van een sportmanifestatie te verwittigen dat het een persoon (de klager) niet meer toegelaten was trainingen, kampioenschappen of enige andere wedstrijd bij te wonen.

Lees meer
De registratieplicht in de horeca en de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit (hierna ‘GBA’) over privacy?

Onder de huidige Covid-19 pandemie heeft de overheid horecagasten de verplichting opgelegd om zich te registreren bij een bezoek aan een café of restaurant. Hoewel deze regelgeving dateert van eind juli 2020 is het duidelijk dat nog steeds heel wat horecauitbaters niet goed weten hoe, welke gegevens, ze van wie mogen en moeten vragen.

Lees meer
Wat heeft u nodig om een procedure gerechtelijke reorganisatie op te starten?

De economische en financiële crisis veroorzaakt bij heel wat ondernemingen cashproblemen. Discontinuïteit dreigt.
De procedure gerechtelijke reorganisatie (GRP) biedt aan ondernemingen in tijdelijke financiële moeilijkheden de kans om, dank zij de bescherming tegen hun schuldeisers verleend door de ondernemingsrechtbank, deze moeilijke periode te overwinnen en een reorganisatieplan op te stellen die hen toelaat de onderneming te redden en zo een faillissement te vermijden. 

Lees meer
Faillissement en aansprakelijkheid bestuurders voor RSZ -schulden: Er is hoop!

Krachtens artikel 530, §2 W. Venn. (thans art. XX.226 WER) kunnen bestuurders, zaakvoerders en feitelijke bestuurders persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor het geheel of een deel van alle op het ogenblik van de uitspraak van het faillissement verschuldigde sociale bijdragen, bijdrageopslagen, verwijlinteresten en de vaste vergoeding bedoeld in artikel 54ter uitvoeringsbesluit RSZ-wet, indien zij in de loop van de periode van vijf jaar voorafgaand aan de faillietverklaring betrokken zijn geweest bij minstens twee faillissementen of vereffeningen waarbij eveneens de sociale bijdragen onbetaald zijn gebleven.

Lees meer