Disable Preloader
advies & nieuws

Herroepingsrecht en makelaarsopdrachten: wat zijn je rechten als consument ?

Wanneer een consument zijn woning wil verhuren of verkopen wordt er veelal beroep gedaan op een vastgoedmakelaar. Meestal stelt de makelaar die overeenkomst zelf op en wordt deze bij de consument-verkoper thuis ondertekend.

Als u zich als consument achteraf niet kan vinden in de inhoud van uw contract, kan u zich beroepen op uw herroepingsrecht. Dit houdt in dat u binnen een bepaalde termijn de overeenkomst kosteloos kan opzeggen.

Hieronder verdiepen we ons kort in het herroepingsrecht.

Overeenkomst buiten de lokalen van de onderneming – algemeen

Op grond van artikel VI.67 van het Wetboek Economisch Recht (hierna: WER) beschikt u als consument over een herroepingstermijn van 14 dagen indien de overeenkomst tussen u en de onderneming buiten de lokalen van de onderneming is tot stand gekomen. Gedurende die termijn kan u kosteloos opzeggen zonder enige vereiste motivering.

De onderneming is bovendien op grond van artikel VI.69 WER verplicht om de consument bij het sluiten van de overeenkomst in te lichten over dit herroepingsrecht. In de praktijk wordt er vaak gewerkt met een modelformulier die aan de overeenkomst wordt gehecht. Als de onderneming de consument hieromtrent niet informeert, dan wordt de herroepingstermijn van 14 dagen verlengd met 12 maanden.

Makelaarsovereenkomst en herroepingstermijn

Met een Koninklijk besluit van 12 januari 2007 wordt het herroepingsrecht bij makelaarsovereenkomsten specifiek geregeld. Het KB voorziet nl. ook in een herroepingsrecht als de overeenkomst gesloten is in de lokalen van de makelaar. In dat geval bedraagt de termijn 7 dagen, in plaats van 14 dagen.

Om aanspraak te maken op uw herroepingsrecht maakt het dus niet uit of de makelaarsovereenkomst nu binnen of buiten de lokalen van de makelaar werd gesloten. Het enige verschil is de duur van herroeping.

Contact info
Social nieuws

Copyright © 2017 Webregion. All Rights Reserved

Accepteer Cookies & Privacy Policy?
Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers, om een betere ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en om de prestaties en het nut van onze site te verbeteren. . Daarnaast maken wij ook gebruik van essentiƫle en functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de correcte werking van de website. Door op "Cookies aanvaarden" te klikken, aanvaardt u alle cookies. Indien u uw voorkeuren wilt aanpassen, klikt u op "Voorkeuren instellen".
Cookies aanvaarden
Meer informatie
Selecteer welke cookies u wenst te accepteren.
Essentiƫle en functionele
Deze zijn essentieel voor de werking van de site.
Voorkeuren instellen
Cookies gerelateerd aan website bezoeken, browser types, ed.