Disable Preloader
advies & nieuws

Wat kan u doen als uw onderneming getroffen is door het Coronavirus?

Op vrijdag 13 maart heeft de Vlaamse regering een aantal maatregelen aangekondigd ter ondersteuning van de Vlaamse ondernemingen.

A. Een voorlopige opsomming van de steunmaatregelen

1. Steunmaatregelen FOD Financiën en RSZ

Tot 30 juni 2020 kan je als onderneming die hinder ondervindt door de verspreiding van het coronavirus, een aanvraag voor steunmaatregelen indienen bij de FOD Financiën.  Zo is het mogelijk een afbetalingsplan, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of een kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling te vragen voor volgende schulden:

  • Bedrijfsvoorheffing
  • Btw
  • Personenbelasting
  • Vennootschapsbelasting
  • Rechtspersonenbelasting

Ook kan u online een aanvraag indienen om een uitstel van betaling te bekomen voor de RSZ-bijdragen met betrekking tot het eerste en tweede kwartaal van 2020. De onderneming die het verzoek indient moet motiveren en toelichten hoe zijn/haar bedrijf getroffen is door de corona-epidemie.

2. Aanvraag vervangingsinkomen als zelfstandige

De voorwaarden om een vervangingsinkomen te krijgen bij een tijdelijke stopzetting van de zelfstandige beroepsactiviteit worden versoepeld.

Normaal heeft men pas recht op een vervangingsinkomen bij een volledige maand gedwongen onderbreking. De crisismaatregel voorziet dat men een aanvraag kan indienen bij de sociale verzekeringskas voor elke gedwongen onderbreking van tenminste zeven kalenderdagen. Het vervangingsinkomen bedraagt 1.266,37 euro per maand (1.582,46 euro per maand ingeval van gezinslast).

3. Vrijstelling/vermindering Sociale bijdragen zelfstandige

Bovendien is het mogelijk om de betaling van de sociale bijdrage voor de eerste twee kwartalen van 2020 uit te stellen. Indien uw inkomen daalt onder het wettelijk vastgesteld minimum, kunnen de sociale bijdragen voor het volledige jaar 2020 worden verminderd.

Dit alles zonder verlies van uw rechten.

4. Tijdelijke werkloosheid werknemers. 

Ondernemers kunnen een tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor hun werknemers aanvragen bij de RVA. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is mogelijk tot en met 30 juni 2020.  Als er een tijdelijk gebrek aan werk ontstaat voor uw werknemers, is tijdelijke werkloosheid om economische redenen mogelijk. In beide gevallen wordt de werkloosheidsuitkering die de werknemer ontvangt, verhoogd tot 70% (in plaats van 65%) van het loon (loon begrensd tot maximaal 2.754,76 EUR per maand). Deze verhoging geldt tot 30 juni 2020.

5. Crisiswaarborg

De Vlaamse regering trekt 100 miljoen euro uit voor crisiswaarborgen. Ondernemingen en zelfstandigen kunnen voor bestaande kredieten een overbruggingskrediet aanvragen dat gewaarborgd door de Participatie Maatschappij Vlaanderen.

6. Hinderpremie

De ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting bekomen een eenmalige premie van 4.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten gesloten houden hebben zij recht op een vergoeding van 160 euro per dag. Voor ondernemingen die in het weekend moeten sluiten is er een eenmalige premie van 2.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten, krijgen ze een vergoeding van 160 euro per dag.

7. Flexibiliteit steunmaatregelen en subsidies - overheidsopdrachten

Ook VLAIO zal verlenging van de termijnen die voorzien zijn in het kader van de toekenning van de subsidies, toestaan. De ondernemers worden uitgenodigd om in overleg te gaan met VLAIO.

Dezelfde flexibiliteit zal aan de dag worden gelegd inzake de termijnen voor opdrachtsopdrachten.

→ Het is duidelijk dat deze maatregelen niet voldoende zijn om de financiële impact van de coronacrisis op te vangen. Ook de Vlaamse en de Federale regering beseffen dit en er worden bijkomende steunmaatregelen aangekondigd.

B. Opschorting van betaling

Mocht u als onderneming, ondanks de steunmaatregelen, in liquiditeitsproblemen komen en uw schuldeisers niet kunnen betalen waardoor de continuïteit van uw activiteiten in het gedrang komt, kan u bescherming vragen tegen uw schuldeisers bij de rechtbank. Tijdens de periode van opschorting van betaling moet u uw schuldeisers niet betalen en kan u ook niet failliet gaan.  Na de periode van opschorting kan u de rechtbank en de schuldeisers vragen de kans te krijgen om de openstaande schuld gespreid te betalen.

Blienberg Advocaten staat ter uw beschikking om u te begeleiden bij het aanvragen van de steunmaartegelene en het vragen van bescherming tegen uw schuldeisers. Een eerste consultatie is steeds gratis.

Contact info
Social nieuws

Copyright © 2017 Webregion. All Rights Reserved

Accepteer Cookies & Privacy Policy?
Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers, om een betere ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en om de prestaties en het nut van onze site te verbeteren. . Daarnaast maken wij ook gebruik van essentiƫle en functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de correcte werking van de website. Door op "Cookies aanvaarden" te klikken, aanvaardt u alle cookies. Indien u uw voorkeuren wilt aanpassen, klikt u op "Voorkeuren instellen".
Cookies aanvaarden
Meer informatie
Selecteer welke cookies u wenst te accepteren.
Essentiƫle en functionele
Deze zijn essentieel voor de werking van de site.
Voorkeuren instellen
Cookies gerelateerd aan website bezoeken, browser types, ed.