Disable Preloader
advies & nieuws

Vlaamse compensatiepremie voor ondernemingen met zwaar verlies.

De compensatiepremie wordt door de Vlaamse regering voorzien voor ondernemingen die niet verplicht moesten sluiten maar die (on)rechtstreekse toch zware beperkingen ondervinden van de coronacrisis. Denk maar aan de gespecialiseerde voedings- en drankzaken, de landbouwsector, (para)medische beroepen die enkel nog dringende interventies mogen doen, de reissector…

Persoonlijk toepassingsgebied

Om onder het toepassingsgebied van de premie te vallen, moet er vooreerst sprake zijn van een inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen op 12 maart 2020. De onderneming moet zich bevinden in een actieve toestand. Daarnaast moet de onderneming een actieve exploitatiezetel hebben in het Vlaams gewest aangezien het gaat om een steunmaatregel van de Vlaamse Regering.

Vervolgens wordt er onderscheid gemaakt tussen de ondernemingen die recht hebben op 3000 EUR en deze die recht hebben op 1500 EUR.

 • Éénmalige forfaitaire premie van 3.000 euro
 • Zelfstandigen in hoofdberoep;
 • Zelfstandigen in bijberoep met een beroepsinkomen van min. 993,78 euro in 2019;
 • Ondernemingen onder de vorm van een VZW indien er minstens één iemand voltijds is tewerkgesteld in de VZW;
 • Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht of een buitenlandse in België ingeschreven onderneming met een vergelijkbaar statuut, indien er minstens één werkende vennoot is of minstens één iemand voltijds is tewerkgesteld.

 

 • Éénmalige forfaitaire premie van 1.500 euro
 • Zelfstandigen in bijberoep met een beroepsinkomen tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro en als loontrekkende minder dan 80% tewerkgesteld in 2019 (hierna: ‘groep 2’)

Materieel toepassingsgebied

Ondernemingen kunnen dan wel al onder het persoonlijk toepassingsgebied van de premie vallen, daarnaast moet ook hun activiteit in aanmerkingen komen.

Opnieuw kunnen we hier verscheidene categorieën onderscheiden: 

 • Ondernemingen die zijn opgenomen in een lijst op basis van hun activiteit op 13 maart 2020 (de zogenaamde NACE-code)
 • De eventsector die indirect getroffen is door de federale maatregelen ingevolge sluitingen en afgelastingen.
 • De (para)medische beroepen die ten gevolge van de federale maatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen;
 • De dienstenleveranciers die ten gevolge van de federale maatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen of waarbij bepaalde werklocaties worden afgesloten;
 • De ondernemingen die essentiële diensten leveren.
 • Zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten door de federale maatregelen maar niet in aanmerking kwamen voor de corona-hinderpremie
 • Ondernemingen die niet moeten sluiten, maar toch beperkt zijn in hun exploitatie door de federale maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan

De vereiste van omzetverlies

Om aanspraak te kunnen maken op de premie moet de onderneming in de periode van 14 maart 2020 t.e.m. 30 april 2020 een omzetverlies van 60% hebben geleden ten opzichte van diezelfde periode vorig jaar (‘de referentieperiode’). 

Indien de onderneming in die referentieperiode geconfronteerd werd met een abnormaal lage omzet bv. door arbeidsongeschiktheid, dan mag die periode verschoven worden naar een ander moment met eenzelfde duur.

Startende ondernemingen kunnen uiteraard nog niet refereren naar het jaar voordien. Voor hen wordt er gekeken naar de verwachte omzet in hun financieel plan die zij zouden maken van 14 maart 2020 t.e.m. 30 april 2020. Startende ondernemingen onder de vorm van een natuurlijke persoon zullen bij uitzondering toch een financieel plan moeten opstellen.

De zelfstandigen in bijberoep (groep 2) moeten geen omzetdaling van 60% aantonen, indien zij verplicht moesten sluiten door de federale overheidsmaatregelen.

Hoe aanvragen?

Je kan de compensatiepremie aanvragen via onderstaande link tot 30 juni 2020:

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-compensatiepremie/hoe-vraag-je-de-corona-compensatiepremie-aan

Indien uw onderneming voldoet aan de vereiste voorwaarden, zal er automatisch een uitbetaling volgen.

Wij raden u aan om niet lichtzinnig over die vereiste van de omzetdaling te gaan. Tot 5 jaar na toediening van de premie kan gecontroleerd worden of de vereiste omzetdaling van 60% wel werd gehaald. Indien dit niet het geval was, zal uw de premie moeten terugbetalen.

Tot slot willen wij nog aanstippen dat de compensatiepremie – helaas – niet cumuleerbaar is met de Corona-lening, de Vlaamse COVID-19 waarborg en de Corona-hinderpremie.

Contact info
Social nieuws

Copyright © 2017 Webregion. All Rights Reserved

Accepteer Cookies & Privacy Policy?
Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers, om een betere ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en om de prestaties en het nut van onze site te verbeteren. . Daarnaast maken wij ook gebruik van essentiƫle en functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de correcte werking van de website. Door op "Cookies aanvaarden" te klikken, aanvaardt u alle cookies. Indien u uw voorkeuren wilt aanpassen, klikt u op "Voorkeuren instellen".
Cookies aanvaarden
Meer informatie
Selecteer welke cookies u wenst te accepteren.
Essentiƫle en functionele
Deze zijn essentieel voor de werking van de site.
Voorkeuren instellen
Cookies gerelateerd aan website bezoeken, browser types, ed.