Disable Preloader
advies & nieuws

Documenten nodig om over te gaan tot faillissement op bekentenis

Welke documenten heeft u nodig om een faillissement aan te vragen

De koopman is verplicht, binnen een maand nadat hij heeft opgehouden te betalen, daarvan aangifte te doen ter griffie van de bevoegde rechtbank.
Het volgende is nodig voor het neerleggen van de boeken (art. 9 en 10 van de Faillissementswet)
 A. De laatste jaarrekening en een bij voorkeur ook een tussentijdse proef - en saldibalans. (of een nota met uitleg waarom het onmogelijk is die documenten te tonen;)
 B. Een overzicht van de schuldeisers met vermelding van de naam en adres 
 C. Een overzicht van de openstaande debiteuren met vermelding van de naam en adres
 E. Het personeelsregister 
 F.  Een lijst met naam en adres van de natuurlijke personen die zich kosteloos persoonlijk borg gesteld hebben voor de aangever.
De aangever moet de balans voor echt verklaren, voorzien van een datum en ondertekenen.
De griffier bevestigt onderaan op de aangifte van de koopman en onderaan op de bijgevoegde stukken de datum waarop zij ter griffie zijn neergelegd. Het neerleggen van de boeken is gratis, u vraagt wel best een ontvangstbewijs.
 
De afgifte ter griffie van alle andere stukken betreffende het faillissement wordt op dezelfde wijze vastgesteld, zonder dat daarvan een andere akte van neerlegging behoeft te worden opgemaakt.
Contact info
Social nieuws

Copyright © 2017 Webregion. All Rights Reserved

Accepteer Cookies & Privacy Policy?
Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers, om een betere ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en om de prestaties en het nut van onze site te verbeteren. . Daarnaast maken wij ook gebruik van essentiƫle en functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de correcte werking van de website. Door op "Cookies aanvaarden" te klikken, aanvaardt u alle cookies. Indien u uw voorkeuren wilt aanpassen, klikt u op "Voorkeuren instellen".
Cookies aanvaarden
Meer informatie
Selecteer welke cookies u wenst te accepteren.
Essentiƫle en functionele
Deze zijn essentieel voor de werking van de site.
Voorkeuren instellen
Cookies gerelateerd aan website bezoeken, browser types, ed.