Disable Preloader
advies & nieuws

De digitale oprichting van vennootschappen is eindelijk werkelijkheid geworden.

Met een richtlijn van juli 2019 werd er door Europese wetgeving opgelegd dat het in elke lidstaat mogelijk moet zijn om online vennootschappen op te richten.  

Het doel hiervan was dat een oprichting van een vennootschap uitsluitend online kon verlopen zonder dat er ook maar enige fysieke tussenkomst van een bepaald orgaan vereist zou zijn. Hieronder valt ook de notaris.

België heeft die richtlijn omgezet in nationale wetgeving met de wet van 12 juli 2021. De wet is in werking sinds 1 augustus 2021. De digitale oprichting geldt voor alle rechtspersonen en er gaan bijkomende kosten ten laste van de rechtspersoon mee gepaard.

Vóór de digitalisering

Voor de digitalisering hield de zware administratieve en tijdrovende rompslomp nogal wat ondernemers tegen om een vennootschap op te richten. Zo was er toen nog de vereiste van de authentieke akte die fysiek bij de notaris moest ondertekend worden.

Gelukkig kwam hier met de wet van 12 juli 2021 eindelijk verandering in.

Digitaal platform

Ondernemers kunnen zich aanmelden op het digitaal platform ‘StartMyBusiness’, een platform ontwikkeld door de Federatie van het Notariaat. De ondernemer wordt gedurende de digitale oprichting bijgestaan door de virtuele bijstand van een notaris.

De tussenkomst van de notaris is dus wel nog aanwezig maar deze vraagt gewoon digitaal alle gegevens op dewelke hij nodig heeft om de oprichtingsakte op te stellen en finaal vindt de ondertekening van de akte plaats door een videocall met de notaris.

Ondernemers zijn geheel vrij of zij van dit platform willen gebruik maken. Zij die willen kunnen het nog steeds op de oorspronkelijke, fysieke manier laten doorgaan.

Excepties

In beginsel is de digitale oprichting steeds mogelijk, doch is dit niet het geval wanneer de oprichting wordt doorgevoerd aan de hand van een inbreng in natura.

Bijkomend zijn er nog twee andere situaties waar de wetgever voorzien heeft dat de notaris de fysieke verschijning kan eisen:

  • Bij vermoeden van identiteitsfraude
  • Ter controle van de handelingsbekwaamheid of vertegenwoordigingsbevoegdheid
Contact info
Social nieuws

Copyright © 2017 Webregion. All Rights Reserved

Accepteer Cookies & Privacy Policy?
Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers, om een betere ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en om de prestaties en het nut van onze site te verbeteren. . Daarnaast maken wij ook gebruik van essentiƫle en functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de correcte werking van de website. Door op "Cookies aanvaarden" te klikken, aanvaardt u alle cookies. Indien u uw voorkeuren wilt aanpassen, klikt u op "Voorkeuren instellen".
Cookies aanvaarden
Meer informatie
Selecteer welke cookies u wenst te accepteren.
Essentiƫle en functionele
Deze zijn essentieel voor de werking van de site.
Voorkeuren instellen
Cookies gerelateerd aan website bezoeken, browser types, ed.