Disable Preloader
advies & nieuws

Meer waarborg voor schuldeisers van een BVBA bij kapitaalsvermindering

De wet van 22 november 2013

De wet van 22 november 2013 voorziet voor de schuldeisers van een NV die een vordering hebben die dateert van vóór de algemene vergadering die zich over deze kapitaalsvermindering dient uit te spreken, het recht om binnen de 2 maanden een zekerheid te vragen van de vennootschap. De vennootschap kan de vordering betwisten door de schuld te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.
Deze mogelijkheid werd in november 2013 niet voorzien voor de schuldeisers van de BVBA.

Het Grondwettelijk Hof

Het Grondwettelijk Hof moest zich buigen over een zaak waarbij een schuldeiser een procedure voerde tegen een NV tot inning van haar vordering die door de schuldenaar NV werd betwist.
Tijdens de procedure beslist de schuldenaar NV zich om te zetten in een BVBA en tegelijkertijd een kapitaalsvermindering door te voeren. De eisende partij vorderde zekerheden voor haar schuldvordering maar de bevoegde rechter moest vaststellen dat voor schuldeisers van een BVBA deze mogelijkheid niet voorzien is .De verwijzende rechter stelde zich vragen omtrent dit verschil tussen de NV en de BVBA in het licht van art. 10 en 11 G.W. en legde dit voor aan het Grondwettelijk Hof. Dergelijk verschil in behandeling tussen de NV en de BVBA dient gesteund te zijn op een objectieve en redelijke verantwoording. Aangezien de parlementaire voorbereiding van de wet van 22 november 2013 geen enkele verklaring geeft voor het verschil in behandeling, meende Het Grondwettelijk Hof dat het verschil in behandeling van de verscheidene schuldeisers aldus niet gesteund is op een pertinent criterium van onderscheid en onevenredige gevolgen heeft voor de schuldeisers van een BVBA. Het grondwettelijk hof heeft op 9 juni 2016 geoordeeld dat deze verschillende behandeling van schuldeisers van een NV enerzijds en een BVBA anderzijds in strijd is met artikel 10 en 11 van de Grondwet en bijgevolg het gelijkheidsbeginsel schendt. In de toekomst zullen schuldeisers van een Bvba dan ook, op basis van het arrest van het Grondwettelijk Hof, een zekerheid kunnen vragen bij kapitaalsvermindering.
Contact info
Social nieuws

Copyright © 2017 Webregion. All Rights Reserved

Accepteer Cookies & Privacy Policy?
Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers, om een betere ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en om de prestaties en het nut van onze site te verbeteren. . Daarnaast maken wij ook gebruik van essentiƫle en functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de correcte werking van de website. Door op "Cookies aanvaarden" te klikken, aanvaardt u alle cookies. Indien u uw voorkeuren wilt aanpassen, klikt u op "Voorkeuren instellen".
Cookies aanvaarden
Meer informatie
Selecteer welke cookies u wenst te accepteren.
Essentiƫle en functionele
Deze zijn essentieel voor de werking van de site.
Voorkeuren instellen
Cookies gerelateerd aan website bezoeken, browser types, ed.