Disable Preloader
advies & nieuws

Tijdelijke Corona-werkloosheid en opschorting van de opzegtermijn.

Op 11 juni heeft de Kamer een wetsvoorstel goedgekeurd dat bepaalt dat, wanneer de werkgever een opzegging van het arbeidscontract heeft laten betekenen aan een werknemer terwijl deze op tijdelijke werkloosheid door Corona is geplaatst, deze termijn wordt opgeschort.

Situatie vóór de nieuwe wet

Door het Belgische arbeidsrecht waren er reeds verschillende ‘afwezigheidsperiodes’ erkend als periodes tijdens dewelke de opzeggingstermijn die door een werkgever wordt gegeven, wordt opgeschort: ziekte, ongeval, jaarlijkse vakantie, tijdelijke werkloosheid wegens economische of technische redenen.

De tijdelijke werkloosheid door Corona wordt echter gezien als een tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Deze vorm van afwezigheid was niet voorzien in de wet als een schorsingsgrond van de opzegtermijn.

Situatie na de publicatie van de nieuwe wet

Door de goedkeuring van het wetsvoorstel door de Kamer is deze ‘corona-afwezigheid’ onder de vorm van tijdelijke werkloosheid nu ook toegevoegd aan de lijst van schorsingsgronden van de opzegtermijn.

Concreet houdt dit in, dat als een werkgever – en enkel de werkgever – de arbeidsovereenkomst van een werknemer die op tijdelijk werkloosheid werd gezet omwille van de COVID 19 pandemie beëindigt met een opzegtermijn, deze opzegtermijn pas zal ingaan wanneer een einde komt aan de toestand van tijdelijke werkloosheid.

De maatregel zal van kracht zijn vanaf de publicatie van de wet en is van toepassing op elke opzegging vanaf die datum door een werkgever van een arbeidscontract met een werknemer die onder tijdelijke werkloosheid wegens de Covid 19 pandemie is geplaatst.  Er is geen retroactieve werking.

Tot op heden kan er sprake zijn van een tijdelijke Corona-werkloosheid tot 31 augustus 2020.

Wat met reeds lopende opzegtermijnen

Indien er al sprake is van een lopende opzegtermijn op het moment van de publicatie van de wet dan moeten er 2 situaties van elkaar onderscheiden worden:

  • Opzegtermijn sinds of na 1 maart 2020

Indien de opzegtermijn niet meer loopt op het moment van de publicatie in het Belgisch Staatsblad, dan is er geen opschorting.

Indien de opzegtermijn nog steeds lopende is op het moment van publicatie dan zal er enkel een opschorting van de opzegtermijn van toepassing zijn voor de dagen tijdelijke werkloosheid sinds de publicatie.

 Opzegtermijn vòòr 1 maart 2020

In deze situatie is het vrij eenvoudig. Er vindt namelijk in geen geval een opschorting van de opzegtermijn plaats.

 

Contact info
Social nieuws

Copyright © 2017 Webregion. All Rights Reserved

Accepteer Cookies & Privacy Policy?
Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers, om een betere ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en om de prestaties en het nut van onze site te verbeteren. . Daarnaast maken wij ook gebruik van essentiƫle en functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de correcte werking van de website. Door op "Cookies aanvaarden" te klikken, aanvaardt u alle cookies. Indien u uw voorkeuren wilt aanpassen, klikt u op "Voorkeuren instellen".
Cookies aanvaarden
Meer informatie
Selecteer welke cookies u wenst te accepteren.
Essentiƫle en functionele
Deze zijn essentieel voor de werking van de site.
Voorkeuren instellen
Cookies gerelateerd aan website bezoeken, browser types, ed.