Disable Preloader
advies & nieuws

Hoever reikt de advies- en bijstandsverplichting van de architect? Het Hof van Cassatie schept duidelijkheid

Het Hof van Cassatie heeft in haar arrest van 20 mei 2021 geoordeeld dat een architect gehouden is om advies te verstrekken omtrent de toepasselijke regelgeving en dit advies te verlenen aan de opdrachtgever. Dit kadert volgens het Hof binnen de advies- en bijstandsverplichting van de architect.

Wat ging er aan vooraf?

Het hof van beroep van Luik heeft in haar arrest van 14 februari 2019 geoordeeld dat het niet aan de architect toekwam om de opdrachtgever te adviseren over het feit dat deze had gecontracteerd met een niet erkende aannemer. Volgens het hof zou de opdrachtgever in casu niet hebben bewezen dat dergelijk advies tot de opdracht van de architect behoorde.

Hof van Cassatie

De zaak kwam tot voor het Hof waar er werd vastgesteld dat er een architectuurovereenkomst van 6 september 2005 voorhanden was waaruit de algemene aanstelling van de architect bleek.

Volgens het Hof valt onder die algemene architectuuropdracht ook een advies/bijstandsverplichting waarbij de architect de opdrachtgever zou moeten inlichten omtrent de toegang tot het beroep van de aannemer én ook inlichten omtrent de consequenties door te werken met een niet erkende aannemer. Meer nog volgens het Hof heeft de architect zelf de plicht om na te gaan of de aannemer effectief beschikt over de vereiste toegang tot het beroep.

Het feit dat de architectuuropdracht reeds was beëindigd op 6 februari 2008 was volgens het Hof niet van belang aangezien de aannemer reeds gestart was met de werken voor september 2007.

Dit arrest benadrukt dus nogmaals dat de advies- en bijstandsverplichting van de architect zeer ruim moet bekeken worden.

Contact info
Social nieuws

Copyright © 2017 Webregion. All Rights Reserved

Accepteer Cookies & Privacy Policy?
Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers, om een betere ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en om de prestaties en het nut van onze site te verbeteren. . Daarnaast maken wij ook gebruik van essentiƫle en functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de correcte werking van de website. Door op "Cookies aanvaarden" te klikken, aanvaardt u alle cookies. Indien u uw voorkeuren wilt aanpassen, klikt u op "Voorkeuren instellen".
Cookies aanvaarden
Meer informatie
Selecteer welke cookies u wenst te accepteren.
Essentiƫle en functionele
Deze zijn essentieel voor de werking van de site.
Voorkeuren instellen
Cookies gerelateerd aan website bezoeken, browser types, ed.