Disable Preloader
advies & nieuws

Een gewaarschuwde vennootschap is er twee waard - De algemene vergadering in de BV

In het algemeen kunnen we zeggen dat de veranderingen voor de algemene vergadering van de BV eerder beperkt zijn gebleven in het WVV. Toch zet Blienberg Advocaten voor u de belangrijkste wijzigingen op een rijtje.

Bijeenroepen van de algemene vergadering

In het licht van de vereenvoudiging is er een belangrijke wijziging omtrent het bijeenroepen van de algemene vergadering. Het bestuursorgaan dient nu namelijk al de algemene vergadering binnen de 3 weken bijeen te roepen indien de aandeelhouders die 10% van het aantal aandelen hebben daarom verzoeken. Dit is een belangrijke versoepeling tegenover vroeger waar een grens van 20% de standaard was. Bovendien wordt het nalaten van die verplichting tot bijeenroeping niet meer strafrechtelijk bestraft.

Stemming op de algemene vergadering

Met betrekking tot de stemming op de buitengewone algemene vergadering gold in het oude Wetboek van Vennootschappen  de – vreemde -  regel dat aandeelhouders die niet aanwezig waren op die vergadering toch meegeteld werden als tegenstem. Deze regel is terecht geschrapt waardoor onthoudingen niet langer gelden als nee- stem.  Op die manier wordt de achterliggende betekenis van het woord ‘onthouding’ gerespecteerd, namelijk geen invloed willen hebben op het stemresultaat.

Bevoegdheden van de algemene vergadering

De bevoegdheden van de algemene vergadering zijn beperkt tot de bevoegdheden die haar uitdrukkelijk zijn toegewezen door de wetgever. Het is wel mogelijk dat deze via de statuten worden uitgebreid. Die uitbreiding is echter niet tegenwerpelijk aan derden, tenzij zij hiervan kennis hadden of behoorden hiervan kennis te hebben. Die uitzondering heeft met het WVV een wettige grondslag gekregen.

Elektronische communicatie 

Communiceren op elektronische wijze is tegenwoordig niet meer weg te denken. Ook de wetgever heeft in het licht van de modernisering dit gelukkig ingezien en tracht met het WVV het gebruik van elektronische communicatiemiddelen aan te moedigen. De aandeelhouders en bestuurders kunnen nu  een e-mailadres opgeven waarlangs alle communicatie dient te verlopen.

Zo kunnen de aandeelhouders nu per e-mail worden opgeroepen voor de algemene vergadering.  Het WVV biedt nu bovendien zelfs de mogelijkheid dat aandeelhouders op afstand kunnen deelnemen aan de algemene vergadering via videoconferentie.

 

Contact info
Social nieuws

Copyright © 2017 Webregion. All Rights Reserved

Accepteer Cookies & Privacy Policy?
Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers, om een betere ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en om de prestaties en het nut van onze site te verbeteren. . Daarnaast maken wij ook gebruik van essentiƫle en functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de correcte werking van de website. Door op "Cookies aanvaarden" te klikken, aanvaardt u alle cookies. Indien u uw voorkeuren wilt aanpassen, klikt u op "Voorkeuren instellen".
Cookies aanvaarden
Meer informatie
Selecteer welke cookies u wenst te accepteren.
Essentiƫle en functionele
Deze zijn essentieel voor de werking van de site.
Voorkeuren instellen
Cookies gerelateerd aan website bezoeken, browser types, ed.