Disable Preloader
advies & nieuws

COVID 19 en de bescherming voor de particulieren

In voorgaande blogs heeft Blienberg Advocaten al verscheidene beschermingsmaatregelen voor de ondernemingen tijdens de COVID 19 crisis besproken waaronder het KB nr. 15. Het werd tijd dat de aandacht ook eens gevestigd werd op particulieren, want ook zij worden uiteraard geconfronteerd met financiële moeilijkheden. De wet van 20 mei 2020 voorziet in een tijdelijke bescherming tegen bepaalde vormen van beslag.

Persoonlijk toepassingsgebied

Over het persoonlijk toepassingsgebied kunnen we vrij kort zijn. Onder de wet vallen enkel natuurlijke personen die geen zelfstandige beroepsactiviteit uitoefenen.

Waar er bij de beschermingsmaatregelen voor ondernemingen sprake moet zijn van een causaal verband tussen het ontstaan van de financiële problemen en COVID-19, stelt de wet ter bescherming van particulieren geen bijkomende voorwaarden.

Materieel toepassingsgebied

  • Uitvoerend beslag op een onroerend goed

Het gaat om de opschorting van de mogelijkheid om een nieuw onroerend beslag te leggen én ook de verdere uitvoering van reeds gelegde beslagen wordt opgeschorst.

De opschorting is enkel van toepassing op het onroerend goed dat dienst doet als hoofdverblijfplaats van de particulier. Zij die bijvoorbeeld een tweede verblijf hebben, zullen dus niet helemaal gerust kunnen zijn.

Aangezien de wet enkel voorziet in een bescherming tegen uitvoerend beslag op onroerend goed, blijft het bewarend beslag wel nog mogelijk. Een louter bewarend beslag heeft immers geen verregaande gevolgen voor de particulier. Deze zal nog steeds het genot van het onroerend goed hebben.

  •  Derdenbeslag met als voorwerp de betaling van een geldsom

Bij een derdenbeslag wordt er niet rechtstreeks beslag gelegd op de goederen van de particulier, maar wordt er beslag gelegd op goederen zoals bv. gelden die hij of zij nog van een derde tegoed heeft of die hij of zij op een bankrekening heeft geplaatst.

De tijdelijke bescherming maakt het onmogelijk om zowel bewarend als uitvoerend derdenbeslag te leggen.

Er kan bv. geen beslag worden gelegd op  loon dat in handen is van de werkgever (loonbeslag).

Uitzonderingen

In 2 gevallen kan de particulier zich echter niet beroepen op bovenstaande beschermingsmaatregelen. Enerzijds blijft het alimentatiebeslag in alle gevallen mogelijk en anderzijds blijven de beslagen ter invordering van strafrechtelijke, administratieve of fiscale geldboetes.

Het kan natuurlijk zijn dat u als particulier liefst zo snel mogelijk uw schulden wil aflossen en wil vermijden dat de interesten blijven lopen. Daarom blijft vb loonbeslag wel mogelijk indien de particulier hiermee akkoord gaat.

Duur van de maatregel

De beschermingsmaatregel is in werking getreden vanaf 30 mei 2020 en geldt – voorlopig – t.e.m. 17 juni 2020.  Een mogelijke verlenging zal afhankelijk zijn van de verlenging van de maatregelen die genomen worden in de strijd tegen COVID-19.

Gedurende deze periode zal een deurwaarder niet bij u kunnen langskomen voor een uitvoerend onroerend beslag of een derdenbeslag.

Contact info
Social nieuws

Copyright © 2017 Webregion. All Rights Reserved

Accepteer Cookies & Privacy Policy?
Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers, om een betere ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en om de prestaties en het nut van onze site te verbeteren. . Daarnaast maken wij ook gebruik van essentiƫle en functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de correcte werking van de website. Door op "Cookies aanvaarden" te klikken, aanvaardt u alle cookies. Indien u uw voorkeuren wilt aanpassen, klikt u op "Voorkeuren instellen".
Cookies aanvaarden
Meer informatie
Selecteer welke cookies u wenst te accepteren.
Essentiƫle en functionele
Deze zijn essentieel voor de werking van de site.
Voorkeuren instellen
Cookies gerelateerd aan website bezoeken, browser types, ed.