Disable Preloader
advies & nieuws

Corona- handelshuurlening

Wat? 

De Vlaamse regering heeft per besluit van 29 mei 2020 voorzien in een handelshuurlening voor de ondernemingen die, omwille van de coronacrisis, verplicht hun deuren moesten sluiten.

Deze steunmaatregel is enkel voorzien voor ondernemingen die gelegen zijn in het Vlaamse gewest.

Het doel van deze maatregel is om zowel de belangen van de huurder als van de verhuurder, die verbonden zijn door middel van een handelshuurovereenkomst, te behartigen.

Ten aanzien van de huurder bestaat de bescherming in een gedeeltelijke kwijtschelding van de verschuldigde handelshuur. Voor de verhuurder bestaat de bescherming uit de zekerheid dat hij/zij de betaling krijgt van maximum twee maanden huur, waarbij de grens wordt gelegd op 35.000 euro.

Je kan je natuurlijk de vraag stellen in hoeverre een huurder dergelijke zekerheid kan bieden en al zeker in deze crisistijden.

Net daarom wordt er voorzien in een krediet onder de vorm van PMV/z-leningen dewelke moeten dienen als voorschot voor die twee maanden huur.

Vereisten krediet

Om aanspraak te kunnen maken op de PMV/z-Lening moet de huurder voldoen aan volgende voorwaarden:

  • De huurder moet in eerste instantie recht hebben op de coronahinderpremie met name de premie voorzien voor ondernemingen die verplicht moesten sluiten;
  •  De huurder en verhuurder moeten de modelovereenkomst ondertekenen zoals opgemaakt door het agentschap Innoveren en Ondernemen waarbij het moet gaan om dezelfde partijen als in de oorspronkelijke huurovereenkomst. De modelovereenkomst bevat zeker de volgende elementen:
  • Het identificatienummer van de geregistreerde huurovereenkomst
  • Kwijtschelding van huurgelden voor maximum twee en minimum één maand en dit per huurpand;
  • Vervallenverklaring van de verplichting tot betaling van de huurgelden inclusief huurlasten voor een periode van maximum vier maanden en minimum drie maanden;
  • Verklaring op eer dat er geen huurachterstal was op 15 maart 2020 en dat de huur nog lopende is;
  • Verklaring op eer dat de huurovereenkomst zal worden overgemaakt aan het agentschap Innoveren en Ondernemen.
  •  De handelshuurlening voor één onderneming kan maximaal worden toegekend voor twee maanden huur per pand met een limiet van 35.000 euro voor alle panden;
  • De lening moet binnen een periode van 24 maanden na de toekenning van het krediet worden terugbetaald aan een rente van 2% per jaar en waarvan de terugbetalingen pas moeten starten 6 maanden na de toekenning.

Procedure

De aanvraag dient op elektronische wijze te worden ingediend vòòr 1 oktober 2020 via de website van het agentschap Innoveren en Ondernemen.  Deze laatste onderzoekt dan of bovenstaande voorwaarden vervuld zijn.

Eén aanvraag volstaat voor verschillende panden bij éénzelfde verhuurder.

Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, worden alle noodzakelijke gegevens doorgegeven aan PMV/z-Leningen nv. Van zodra zij de ondertekende leningsovereenkomst heeft ontvangen, zal zij overgaan tot uitbetaling van de verschuldigde huur op rekening van de verhuurder en dit terwijl de huurder de lening aangaat. Deze betaling zal gelden als een betaling van de huurder.

De terugbetalingen van de hoofdsom en interesten dienen te gebeuren op de rekening van het Vlaamse Gewest.

Contact info
Social nieuws

Copyright © 2017 Webregion. All Rights Reserved

Accepteer Cookies & Privacy Policy?
Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers, om een betere ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en om de prestaties en het nut van onze site te verbeteren. . Daarnaast maken wij ook gebruik van essentiƫle en functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de correcte werking van de website. Door op "Cookies aanvaarden" te klikken, aanvaardt u alle cookies. Indien u uw voorkeuren wilt aanpassen, klikt u op "Voorkeuren instellen".
Cookies aanvaarden
Meer informatie
Selecteer welke cookies u wenst te accepteren.
Essentiƫle en functionele
Deze zijn essentieel voor de werking van de site.
Voorkeuren instellen
Cookies gerelateerd aan website bezoeken, browser types, ed.