advies & nieuws
De digitale oprichting van vennootschappen is eindelijk werkelijkheid geworden.

Met een richtlijn van juli 2019 werd er door Europese wetgeving opgelegd dat het in elke lidstaat mogelijk moet zijn om online vennootschappen op te richten.  

Het doel hiervan was dat een oprichting van een vennootschap uitsluitend online kon verlopen zonder dat er ook maar enige fysieke tussenkomst van een bepaald orgaan vereist zou zijn. Hieronder valt ook de notaris.

Lees meer
Wees tijdig met het inroepen van uw eigendomsvoorbehoud bij een faillissement !

Veel leveranciers voorzien een eigendomsvoorbehoud in hun verkoopovereenkomst of in hun factuurvoorwaarden. Een eigendomsvoorbehoud zorgt er voor dat de verkoper eigenaar blijft van de geleverde goederen tot de koper het bedrag heeft betaald.

Wanneer de betaling dan toch uitblijft, kan de verkoper middels haar eigendomsvoorbehoud de goederen terugvorderen. Dit kan zelfs nadat de koper failliet is verklaard. Bij faillissement is het echter wel van belang om u tijdig op uw eigendomsvoorbehoud te beroepen.

Lees meer
In de strijd tegen gemeentelijke leegstand

De wetgever heeft ervoor gezorgd dat gemeenten de leegstand kunnen bestrijden van gebouwen die voornamelijk gebruikt worden voor economische doeleinden. Dergelijke panden kunnen sindsdien sneller worden opgenomen in een gemeentelijk leegstandsregister wat bijgevolg leidt tot een snellere gemeentelijke leegstandsbelasting.

Lees meer
Tienjarige aansprakelijkheid = tienjarige bescherming?

Wanneer een aannemer of een architect in aansprakelijkheid worden aangesproken in het kader van hun tien jarige aansprakelijkheid, wordt vaak de aansprakelijkheid betwist omdat de gebreken waarvan de herstelling wordt gevraagd niet onmiddellijk de stevigheid van het gebouw aantasten en dit ook niet zullen doen binnen de termijn van tien jaar.

Een nuance dringt zich op.

Lees meer
Let op: een dading over een stedenbouwkundige overtreding is nietig!

Het komt wel meer voor dat partijen na de afsluiting van een vastgoedovereenkomst geconfronteerd worden met stedenbouwkundige overtredingen aan de woning.

Partijen lossen dit euvel dan ook meestal liever op middels een dading waarin de overtreding wordt gedoogd en er aan de schadelijdende partij een schadevergoeding wordt betaald.  

Lees meer