Disable Preloader
advies & nieuws

Meer mensen zullen aanspraak kunnen maken op een pro-deo advocaat.

Recent werd een wetsvoorstel goedgekeurd waardoor meer mensen recht zullen hebben op een pro-deo advocaat. Een pro-deo advocaat kadert binnen de juridische tweedelijnsbijstand dewelke een gratis of gedeeltelijk gratis juridische dienstverlening waarborgt.

Huidige inkomensgrenzen 

Voor alleenstaanden is de inkomensgrens tot op heden geplafonneerd op 1.026€ per maand, voor gezinnen werd de grens gelegd op 1.317€, afhankelijk van het aantal personen ten laste. 

Hogere inkomensgrenzen

De grensoptrekking start vanaf 1 september 2020. In dat eerste jaar zullen de inkomstengrenzen worden opgetrokken met 200€. De drie daaropvolgende jaren is er jaarlijks een verhoging van het maximum inkomen met 100€. In 2023 zullen de inkomensplafonds dus op meer dan 1.500 euro liggen voor alleenstaanden en meer dan 1.800 voor gezinnen, afhankelijk van het aantal kinderen ten laste. 

De achterliggende beweegredenen voor de verhoging is om meer mensen de toegang te verschaffen tot justitie. Op dit moment zijn er te veel mensen die enerzijds geen aanspraak kunnen maken op een pro-deo advocaat, maar ook anderzijds niet over voldoende financiële middelen beschikken om zich te beroepen op een ‘gewoon’ advocaat.  Zij zullen niet zo snel een rechtszaak opstarten, daar waar zij misschien net een grote kans hebben het proces te winnen. 

Men wil iedereen in België de toegang kunnen verlenen tot justitie en niet enkel diegene met voldoende financiële middelen. Dit creëert immers klassenjustitie, wat men ten allen tijde wil vermijden.  Daarnaast is de toegang tot justitie ook een fundamenteel grondrecht.

Contact info
Social nieuws

Copyright © 2017 Webregion. All Rights Reserved

Accepteer Cookies & Privacy Policy?
Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers, om een betere ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en om de prestaties en het nut van onze site te verbeteren. . Daarnaast maken wij ook gebruik van essentiële en functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de correcte werking van de website. Door op "Cookies aanvaarden" te klikken, aanvaardt u alle cookies. Indien u uw voorkeuren wilt aanpassen, klikt u op "Voorkeuren instellen".
Cookies aanvaarden
Meer informatie
Selecteer welke cookies u wenst te accepteren.
Essentiële en functionele
Deze zijn essentieel voor de werking van de site.
Voorkeuren instellen
Cookies gerelateerd aan website bezoeken, browser types, ed.