Disable Preloader
advies & nieuws

Het verbod op onrechtmatige bedingen bij B2B relaties komt steeds dichterbij…

Een jaar geleden schreven we reeds een blog omtrent de nieuwe wet die de contractsvrijheid in B2B-relaties aan banden legt. Onder die inperking van de contractsvrijheid valt o.a. het verbod op onrechtmatige bedingen. Dit verbod treed  in werking op 1 december 2020. Aangezien we deze datum naderen, is het aangewezen deze regelgeving nog even kort onder de aandacht te brengen. Zeker omdat in deze moeilijke tijden het als onderneming van zeer groot belang is om te weten wat uw rechten zijn.

Toepassingsgebied

De nieuwe regels zijn enkel van toepassing op overeenkomsten gesloten, gewijzigd of hernieuwd na 1 december 2020.

Definitie

Voor de duidelijkheid brengen we nog even de definitie van een ‘onrechtmatig beding’ in herinnering:

Een onrechtmatig beding is een beding van een overeenkomst dat – alleen of in samenhang met andere bedingen – een kennelijk onevenwicht schept tussen de rechten en de plichten van de partijen.

Dit is natuurlijk een vrij vage en open omschrijving waarmee u als onderneming hoogstwaarschijnlijk niet meteen weet of uw contractvoorwaarden hier al dan niet aan beantwoorden.

Gelukkig omschrijft de wet aan de hand van een grijze en een zwarte lijst meer in concreto welke handelingen al dan niet onrechtmatig zijn.

Grijze lijst

In de grijze lijst staan bedingen die vermoedelijk onrechtmatig zijn. Indien u als ondernemingen kan aantonen dat een bepaalde clausule geen onevenwicht creëert dan is de clausule alsnog rechtmatig.

Hieronder sommen we een aantal clausules op die in de grijze lijst staan:

  • Bedingen die toelaten dat een partij het contract zonder geldige reden eenzijdig wijzigt
  • Duurbepalingen zonder een redelijke opzegtermijn
  • Bedingen die de aansprakelijkheid voor zware fouten uitsluiten
  • Onredelijke schadevergoeding in geval van niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering
  • ….

Zwarte lijst

De zwarte lijst daarentegen bevat bedingen die in elk geval onrechtmatig en dus nietig  zijn en waar dus geen tegenbewijs mogelijk is.

De zwarte lijst bevat o.a. volgende bedingen:

  • Bedingen die voorzien in de onherroepelijke verbintenis van de ene partij terwijl de andere volledig vrij kan beslissen om al dan niet uit te voeren
  • Bedingen die het eenzijdig recht geven om een beding van de overeenkomst te interpreteren
  • Bij betwisting, de andere partij uitsluiten van elk middel van verhaal tegen de andere partij

Wees dus voorbereid en pas uw overeenkomst tijdig aan. Op die manier vermijdt u onnodige geschillen met uw handelspartner.

Blienberg Advocaten is steeds bereid om uw overeenkomst onder de loep te nemen en eventuele aanpassingen door te voeren in overeenstemming met de nieuwe regelgeving.

Contact info
Social nieuws

Copyright © 2017 Webregion. All Rights Reserved

Accepteer Cookies & Privacy Policy?
Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers, om een betere ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en om de prestaties en het nut van onze site te verbeteren. . Daarnaast maken wij ook gebruik van essentiële en functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de correcte werking van de website. Door op "Cookies aanvaarden" te klikken, aanvaardt u alle cookies. Indien u uw voorkeuren wilt aanpassen, klikt u op "Voorkeuren instellen".
Cookies aanvaarden
Meer informatie
Selecteer welke cookies u wenst te accepteren.
Essentiële en functionele
Deze zijn essentieel voor de werking van de site.
Voorkeuren instellen
Cookies gerelateerd aan website bezoeken, browser types, ed.