Disable Preloader
advies & nieuws

Duaal bestuursmodel in de NV onder het WVV: terug naar af?

Het WVV voorziet in drie bestuursmodellen voor de NV: het monistisch bestuur, de enige bestuurder en het duaal bestuur met een raad van toezicht en een directieraad.

Bevoegdheidsverdeling

In deze blog gaan we het hebben over de bevoegdheidsverdeling tussen de raad van toezicht en de directieraad in de NV en de rare kronkel die werd gemaakt door de wetgever.

De mogelijkheid van een duaal bestuur bestond reeds vòòr het nieuwe vennootschapsrecht. De kritiek was dat het echter ging om een “onvolledig duaal model” aangezien op gebied van samenstelling en bevoegdheden alles mogelijk was.  

Met dit in ons achterhoofd lijkt de tekst van de memorie van toelichting van het WVV bijgevolg heel logisch met name dat ze streeft naar een sterkere stroomlijning van het duaal bestuur aangezien het stelsel tot dan toe zeer summier was uitgewerkt en veel openingen liet. Om hieraan tegemoet te komen bepaalt de memorie van toelichting dat de bevoegdheden van beide organen per wet  zullen ingevuld worden.

Artikel 7:110, eerste lid WVV

Daarentegen stipuleert de wet in artikel 7:110, eerste lid, tweede zin van het WVV net het tegendeel:

 

“De statuten kunnen de bevoegdheden van de directieraad beperken.”

Er wordt dus geen komaf gemaakt met de ad hoc duale regimes. Naast de statutaire mogelijkheden met betrekking tot de bevoegdheid van het bestuur zijn er ook nog een hele reeks andere wezenskenmerken van de NV die statutair kunnen worden ingevuld zoals: ontslag van het bestuur, beperkte aansprakelijkheid van het bestuur, aantal stemmen per aandeel, …

Bedenkingen

Gelet op het bovenstaande kunnen we hier toch een aantal bedenkingen bij oplijsten: 

  • De zogenaamde kritiek op oud artikel 524bis W.Venn. - die de statutaire bevoegdheidsverdeling van het duaal bestuur mogelijk maakt – is een holle kritiek
  • We kunnen niet naar de memorie van toelichting grijpen in dit geval aangezien deze – merkwaardig genoeg - niet overeenstemt met de wet
  • Het is opmerkelijk dat de bevoegdheid van de CEO wel sterk is afgebakend. Deze kan namelijk geen lid zijn van de raad van toezicht, maar enkel van de directieraad. Statutaire versoepelingen zijn hierbij uitgesloten.
Contact info
Social nieuws

Copyright © 2017 Webregion. All Rights Reserved

Accepteer Cookies & Privacy Policy?
Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers, om een betere ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en om de prestaties en het nut van onze site te verbeteren. . Daarnaast maken wij ook gebruik van essentiƫle en functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de correcte werking van de website. Door op "Cookies aanvaarden" te klikken, aanvaardt u alle cookies. Indien u uw voorkeuren wilt aanpassen, klikt u op "Voorkeuren instellen".
Cookies aanvaarden
Meer informatie
Selecteer welke cookies u wenst te accepteren.
Essentiƫle en functionele
Deze zijn essentieel voor de werking van de site.
Voorkeuren instellen
Cookies gerelateerd aan website bezoeken, browser types, ed.