Disable Preloader

advies & nieuws

Archief: Bescherming woning zelfstandige bij wijziging hoofdverblijfplaats

Verklaring onbeslagbaarheid hoofdverblijfplaats voor notaris

Om het persoonlijk risico dat verbonden is aan het uitoefenen van een zelfstandige activiteit enigszins te beperken, hebben zelfstandigen sinds 2007 de mogelijkheid hun woning onbeslagbaar te laten verklaren.
De bescherming geldt enkel voor de woning waar de zelfstandige zijn hoofdverblijfplaats heeft en op voorwaarde dat voor een notaris een verklaring van onbeslagbaarheid wordt opgemaakt waarin een gedetailleerde beschrijving vervat is van het onroerend goed met aanduiding van de eigen, gemeenschappelijke of onverdeelde aard van de zakelijke rechten die de zelfstandige op het onroerend goed bezit
Dit gunstregime vormt een uitzondering op het principe dat een schuldenaar instaat met heel zijn vermogen voor zijn schulden.

Cassatie 3 oktober 2014

Het restrictieve karakter van deze uitzondering werd recent door het Hof van Cassatie in haar arrest van 3 oktober 2014 ( rolnr. C. 14.0088.N) nogmaals in de verf gezet. Het arrest bepaalt dat de bescherming vervalt zodra de woning – zij het slechts tijdelijk – niet meer wordt bestemd als hoofdverblijfplaats.
Een zelfstandige die van 2003 tot en met 2009 zijn hoofdverblijfplaats had in een woning te Brasschaat en in 2009 een verklaring van onbeslagbaarheid voor de notaris had afgelegd, verloor onherroepelijk de bescherming omdat hij voor een periode van iets meer dan een jaar (tussen november 2009 en februari 2011) zijn hoofdverblijfplaats had veranderd naar Knokke. Ook al had hij in september 2011 zijn hoofdverblijfplaats terug verplaatst naar de woning in Brasschaat oordeelde Cassatie dat de bescherming vervallen was.
Contact info
Social nieuws

Copyright © 2017 Webregion. All Rights Reserved

Accepteer Cookies & Privacy Policy?
Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers, om een betere ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en om de prestaties en het nut van onze site te verbeteren. . Daarnaast maken wij ook gebruik van essentiƫle en functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de correcte werking van de website. Door op "Cookies aanvaarden" te klikken, aanvaardt u alle cookies. Indien u uw voorkeuren wilt aanpassen, klikt u op "Voorkeuren instellen".
Cookies aanvaarden
Meer informatie
Selecteer welke cookies u wenst te accepteren.
Essentiƫle en functionele
Deze zijn essentieel voor de werking van de site.
Voorkeuren instellen
Cookies gerelateerd aan website bezoeken, browser types, ed.