Disable Preloader

advies & nieuws

Archief: Aansprakelijkheid van de overnemer voor fiscale en sociale schulden van de overdrager van een handelszaak

Hoofdelijke aansprakelijkheid van de overnemer van een handelsfonds

Een overnemer van een handelsfonds kan samen met de overdrager hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor de schulden van de overdrager ten opzichte van de BTW, directe belasting en de RSZ ( hierna: administraties).
De wetgever twee invorderingswaarborgen voorzien:
1. De overdracht is slechts tegenstelbaar aan de administraties mits naleving van de bijzondere meldingsplicht;
2. De overnemer kan (in beperkte mate) mee hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld tot betaling van de fiscale en sociale schulden van de overdrager

Tegenstelbaarheid overdracht handelsfonds – meldingsplicht

De overname van een handelsfonds is slechts tegenstelbaar aan de administraties 30 dagen na verloop van de maand die volgt op de maand waarin zij op correcte wijze de hoogte zijn gebracht van de overnameovereenkomst. Voorafgaand aan het verstrijken van deze termijn, kunnen zij o.m. beslag leggen op goederen voor bestaande fiscale en/of sociale schulden van de overdrager, ook al is het handelsfonds reeds in handen van de overnemer.
Bedrag is beperkt tot het bedrag van de overnameprijs.
Ook na verloop van bovenvermelde periode kan de overnemer hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor de fiscale en sociale schulden van de overdrager. Het geëiste bedrag is steeds beperkt tot het bedrag van de overnameprijs.
De overnemer doet er dus goed aan ervoor te zorgen dat de overdrager bij de ondertekening van de overnameovereenkomst bewijst dat er geen schulden zijn bij de administraties. Deze bewijzen moeten bovendien mee opgestuurd worden aan de administraties samen met de kennisgeving van de overnameovereenkomst.
Indien de overdrager bij de ondertekening van de overeenkomst niet in staat is te bewijzen dat hij geen fiscale of sociale schulden heeft, doet de overnemer er goed de overnameprijs pas te betalen aan de overdrager nadat de overdracht tegenstelbaar is aan de administraties. Indien deze laatsten tijdig laten weten welke bedragen de overdrager aan hen verschuldigd is, zal de overnemer eerst deze schulden rechtstreeks voldoen om vervolgens het saldo aan de overdrager te betalen.
Contact info
Social nieuws

Copyright © 2017 Webregion. All Rights Reserved

Accepteer Cookies & Privacy Policy?
Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers, om een betere ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en om de prestaties en het nut van onze site te verbeteren. . Daarnaast maken wij ook gebruik van essentiƫle en functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de correcte werking van de website. Door op "Cookies aanvaarden" te klikken, aanvaardt u alle cookies. Indien u uw voorkeuren wilt aanpassen, klikt u op "Voorkeuren instellen".
Cookies aanvaarden
Meer informatie
Selecteer welke cookies u wenst te accepteren.
Essentiƫle en functionele
Deze zijn essentieel voor de werking van de site.
Voorkeuren instellen
Cookies gerelateerd aan website bezoeken, browser types, ed.